תוכנית המלגות לבתר דוקטורנטים מצטיינים בחקר מדע וטכנולוגיה קוונטיים ,מטעם ות"ת - מחזור תשפ"א

קול קורא, טופס בקשה, תקנון

הגשה לא יאוחר  מ- 29.3.2020

 

  • Home
  • About
  • Master
  • Ph.D
  • Postdoctoral
  • Scholarships
  • International Programs
  • Links
  • עברית