המערך להוגנות מגדרית- תכנית מלגות לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום 1.6.2021

תוכנית המלגות לבתר דוקטורנטים מצטיינים בחקר מדע וטכנולוגיה קוונטיים מטעם ות"ת - מחזור תשפ"ב

קול קוראטופס בקשה, תצהיר, תקנון

ניתן להגיש לא יאוחר מתאריך 27.4.2021

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

תכנית מלגות הות"ת לבתר-דוקטורטים מצטיינים במדעי הנתונים מחזור ג' (תשפ"ב – תשפ"ג)

קול קוראטופס בקשה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 24.4.2021

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

Zuckerman STEM Leadership Postdoctoral Scholars Program 2021-22

קול קורא, תקנון

הגשה לרשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 15.3.2021

תכנית מלגות הות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים יוצאי אתיופיה תשפ"ב

קול קוראטופס בקשה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 20.2.2021

פרס דן דוד לשנת 2021- מלגות לדוקטורנטים ובתר-דוקטורים מצטיינים

קול קורא

מועד אחרון להגשה: 10.03.2021

ESI Postdoctoral Program 2021/22

קול קורא

מועד אחרון להגשה 5.2.2021

תכנית מלגות הות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים יוצאי אתיופיה

קול קוראטופס בקשה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 25.11.2020

מלגת קרן עזריאלי למשתלמי בתר דוקטורט מאירופה ומקנדה בישראל

קול קורא, תקנון

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 15.2.2021

Martin Buber Society of Fellows

Call for Applications

Deadline for applications for 2021-2022 is September 9, 2020

מלגות בתחום החלל ע"ש אילן רמון לתלמידי תואר שלישי ופוסט-דוקטורנטים לשנת הלימודים תשפ"א

קול קורא

הגשה מקוונת לרשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 5.8.2020

 

מלגות למדענים חוזרים ע"ש יצחק שמיר למשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת הלימודים תשפ"א

קול קורא

הגשה מקוונת לרשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 25.8.2020

 

מלגה ע"ש יצחק נבון לסטודנטיות מהפריפריה הלומדות לתואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט לשנת הלימודים תשפ"א

קול קורא

הגשה מקוונת לרשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 25.8.2020

 

תכנית חירום עבור חוקרים ישראלים להשתלמות בתר-דוקטורט בארץ

קול קורא

התאריך האחרון להגשה:23  ביולי 2020

מלגה ע"ש גולדה מאיר לסטודנטיות לתארים מתקדמים לביצוע שיתוף פעולה מחקרי בין אקדמיה לתעשייה ולמגזר העסקי לשנת הלימודים תשפ"א

קול קורא

הגשה מקוונת לרשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 25.8.2020

 

הגשת בקשות לשנת 2021 - קרן בת שבע דה רוטשילד האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

קול קורא

לתשומת לבכם: המועד האחרון להגשת הבקשות הינו 25.6.2020

 

Fulbright Israel- Postdoctoral fellowships in Israel for U.S. Citizens

Fulbright Israel

Apply by September 15, 2020

מלגות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים להשתלמות בתר-דוקטורט של חוקרים זרים בישראל מחזור– 2020-2022

קול קורא, Call

הגשה לא יאוחר  מ- 4.3.2020

תכנית מלגות הות"ת לבתר-דוקטורטים מצטיינים במדעי הנתונים מחזור ב' (תשפ"א – תשפ"ב) 2020-2022

קול קורא, טופס בקשה, תצהיר

ניתנה הארכה למועד ההגשה, לא יאוחר  מתאריך 18.5.2020

תוכנית המלגות לבתר דוקטורנטים מצטיינים בחקר מדע וטכנולוגיה קוונטיים ,מטעם ות"ת - מחזור תשפ"א

קול קורא, טופס בקשה, תקנון

הגשה לא יאוחר  מ- 29.3.2020

 

משרד המדע - מלגות למדענים חוזרים על שם יצחק שמיר למשתלמים לפוסט-דוקטורט

קול קורא

הנחיות

טופס הגשה

תאריך הגשה פנימי ברשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 11.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

משרד המדע -מלגות למשתלמים לפוסט-דוקטורט במרכזי המחקר והפיתוח האזוריים לשנת 2019

קול קורא

הנחיות

טופס הגשה

תאריך הגשה פנימי ברשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 11.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

משרד המדע - מלגות ע"ש מנחם בגין לתלמידי תואר שני, שלישי ופוסט-דוקטורט לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה לשנה"ל תש"פ

קול קורא

הנחיות

טופס הגשה

מועד אחרון להגשה 11.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

 

משרד המדע -מלגות ע"ש צבי ינאי לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2019

קול קורא

הנחיות

טופס הגשה

תאריך הגשה פנימי ברשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 11.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

משרד המדע - קול קורא למתן מלגות אקדמיה למגזר עסקי לקידום נשים במדע וטכנולוגיה לתלמידות תואר שני ושלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט ע"ש גולדה מאיר לשנת הלימודים תש"פ

קול קורא

דגשים להגשת קדם הצעת מחקר

קול קורא מטעם משרד המדע

נהלי עבודה

טופס הגשה

הצהרת מנחים

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך: 15.7.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

קול קורא למלגות ע"ש יובל נאמן לסטודנטים לתואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2019

 

קול קורא,

דגשים להגשת קדם הצעת מחקר

הנחיות,

,טופס הגשת מועמדות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 13.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

 

 

 

 

משרד המדע - מלגות ע"ש יצחק נבון לתלמידות תואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט המתגוררות בפריפריה חברתית-כלכלית לשנת הלימודים - תש"פ

קול קורא,

קול קורא מטעם משרד המדע,

דגשים להגשת קדם הצעת מחקר

טופס הגשה

נספח הגדרת פריפריה,

דירוג למ"ס,

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך: 15.7.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

משרד המדע- קול קורא למלגות ע"ש אילן רמון לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2019

 

קול הקורא

דגשים להגשת קדם הצעת מחקר

טופס הגשה

הנחיות

 מועד האחרון להגשה 1.7.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

2019-21- תכנית ות"ת לבתר-דוקטורנטים בני החברה הערבים, דרוזים, צ'רקסים ובדואים, לשנה"ל תש"פ

 

קול קורא

תקנון

טופס הגשת מועמדות

דוגמא לקורות חיים בעברית  או באנגלית

טבלה מרכזת

טופס הצהרה

מועד אחרון להגשה 16.4.2019

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

 

הקרן הלאומית למדע ISF - מלגת מחיה לפוסט דוקטורנטים במדעי החברה

 

קול קורא

המועד האחרון להרשמה להגשת בקשות (לא אימות פרטים והרשמה למערכת ISF online ) הוא 4 ביולי 2019 בשעה 13:00.

המועד האחרון להגשת הבקשות המלאות (לאחר אישור רשות המחקר) הוא 18 ביולי 2019 בשעה 13:00

 

The French Embassy in Israel- Offer of International Volunteer Program - PhD or post Doc

 

Call

Deadline : MAY 10th, 2019

Dan David scholarships for doctoral and post-doctoral researchers

קול קורא

מועד אחרון להגשה: 10.03.19

 

קול קורא למלגות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים להשתלמות בתר-דוקטורט של חוקרים זרים בישראל מחזור– 2019-2021

 

קול קורא בעברית

קול קורא באנגלית

תקנון

מועד האחרון להגשה 23.2.2019

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

קול קורא תכנית מלגות הות"ת לבתר דוקטורנטיות מצטיינות, מחזור ז' (תש"פ - תשפ"א) 2019-21

 

קול קורא

תקנון

טופס הצהרה

טופס הגשת מועמדות

טבלה מרכזת

פורמט קורות חיים

מועד האחרון להגשה : 26.3.2019

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

קול קורא להגשת הצעות לקרן מחקר מאל"ו 2019

 

מועד אחרון להגשה 28.02.19 

קול קורא

את התקנון וטפסים להגשה ניתן למצוא ב- www.nite.org.il, תחת " מחקר ופעילויות אחרות "

 

 

פרס דן דוד לשנת 2019 - מלגות לדוקטורנטים ובתר-דוקטורים מצטיינים

 מועד אחרון להגשה: 10.03.19

קול קורא

קול קורא למלגות עמיתי אייסף לדוקטורט ובתר דוקטורט בחו"ל 2019-2020

 

28/02/2019 :מועד אחרון להגשה

קול קורא

קול קורא לקבלת מלגת מחייה לפוסט-דוקטורט בפסיכומטריקה בחו"ל

קול קורא

התאריך האחרון להגשת המועמדות: 15.03.2019

מלגות מכון חרוב להשתלמות פוסט דוקטורט - מחזור ח' - תש"פ

קול קורא

מועד אחרון להגשה:  20 בדצמבר 2018

קול קורא למלגות משולבות מתקציב פרוייקט מלג לבינלאומיות ותקציב חוקר עבור תלמידי בתר דוקטורט תשעט

 

חבר הסגל הקולט יגיש  את הטפסים החתומים והמסמכים הרלבנטיים  עד ליום 1.12.2018 שעה 12:00  אל  הגב' אוריין שטיינר מרכזת לשכת המשנה לרקטור  בדוא"ל

osteiner@univ.haifa.ac.il

 

קול קורא בעברית

קול קורא באנגלית

המלצה מובנית

קורות חיים מובנית

Joy Ventures - Post Doctorate Call for Research Proposals

 

CALL

Deadline for submitting applications: Dec 1st 2018

 

 

 

The Azrieli Foundation - Postdoctoral Fellowships for 2019-2020


Deadline: Tuesday November 27, 2018

Application: Directly to the foundation

Call and Regulations

The PBC Fellowship Program for Outstanding Chinese and Indian Post-Doctoral Fellows

 

Duration: 2 years 

Annual scholarship: 115,000 NIS including

5,000NIS for covering international travel expenses 

 20,500NIS(minimum)matching from the supervisor's resources 

Deadline: 11/11/2018

Call and Regulations in Hebrew

Call, Regulations and Application Form in English

Zuckerman 2019-2010 call for nomination for postdoctoral scholarships

 

  15.2.2019 ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך

 

קול קורא 

 

מלגות פולברייט לחוקרי בתר-דוקטורט שנה אקדמית 2020/2019

קול קורא

מועד אחרון להגשת מועמדות הוא 1 בדצמבר 2018

  • Home
  • About
  • Master
  • Ph.D
  • Postdoctoral
  • Scholarships
  • International Programs
  • Links
  • עברית