מלגות נעמת לדוקטורנטיות באוניברסיטאות בישראל

 

Call

Dead line 10.4.2019 

Dan David scholarships for doctoral and post-doctoral researchers

קול קורא

מועד אחרון להגשה: 10.03.19

 

מלגות ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית - תש"פ-תשפ"ב

קול קורא

טופס בקשה

תקנון והנחיות

 נספח לאיתור מוסדות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 3.3.2019

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

מלגות לדוקטורנטיות מצטיינות במקצועות ההייטק – מחזור ב' לשנים תש"פ-תשפ"ב

 

קול קורא

תקנון והנחיות 

טופס בקשה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 3.3.2019

 

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

פרס דן דוד לשנת 2019 - מלגות לדוקטורנטים ובתר-דוקטורים מצטיינים

 מועד אחרון להגשה: 10.03.19

קול קורא

קול קורא לתכנית לזכויות אדם והיהדות- תכנית מלגות במכון הישראלי לדמוקרטיה

 

קול קורא

תנאים והנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 2.4.2019

מלגת ורנר אוטו לסטודנטיות ערביות מצטיינות לתארים מתקדמים לשנת 2019

 

מועד האחרון להגשה 15/02/2019

קול קורא

 

יד ושם - מלגות עדוד לתלמידי מוסמך ולתלמידי מחקר לשנת התשע"ט 2018-2019

 

 מועד אחרון להגשה 15.1.2019

קול קורא

 

 

קול קורא להגשת הצעות לקרן מחקר מאל"ו 2019

 

מועד אחרון להגשה 28.02.19 

קול קורא

את התקנון וטפסים להגשה ניתן למצוא ב- www.nite.org.il, תחת " מחקר ופעילויות אחרות "

 

 

Chateaubriand Fellowships of the French Embassy - 2019-2020

 

Call

The 2019-2020 call for proposals will be open from December the
20th 2018 until February 28, 2019.

 

 

מכון ולטר ליבך לחינוך - קול קורא להגשת מועמדות לקבלת מענק על עבודות תזה או דוקטורט

 

קול הקורא

מועד האחרון להגשת מועמדות 1.2.2019

פרס מחקר לעבודת דוקטורט מצטיינת בתחום הגיל הרך לשנת תשע"ט

 

קול קורא

המועד האחרון להגשת הבקשות 14.02.2019

 

קול קורא לפרס האקדמיה ללשון העברית על שם זאב וציפורה בן-חיים לשנת תשע"ט

 

 

 המועד האחרון להגשת מועמדות לפרס לשנת תשע"ט: יום ראשון, כ"א בשבט תשע"ט , 27 בינואר 2019
 

קול קורא

"קול קורא" חדש - מלגות מענק ות"ת לתלמידי דוקטורט בינלאומיים – תשע"ט – מחזור א'

מועד הגשה אחרון 17.12.2018

Application form

קול קורא

מכון חרוב- סדנה בינלאומית לתלמידי דוקטורט בנושא ילדים נפגעי התעללות והזנחה

קול קורא

ניתן להגיש תקציר לא יאוחר מתאריך 23.8.2018

מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי "כלכלת ישראל"- תש"פ-תשפ"א

קול קורא, טופס בקשה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום חמישי 5.9.2019

מלגות ע"ש לוי אשכול לתלמידי המסלול הישיר לתואר שלישי ותלמידי שנה שנייה בתואר שני לשנת 2018 (3)

קול קורא, הנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 8.8.2018

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

מלגות לסטודנטים לתואר ראשון עד שלישי בתחומי האנרגיה, גיאולוגיה, וגיאופיסיקה של דלקים פוסיליים ומחצבים

קול קורא וטופס

ההגשה ברשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מיום חמישי, 9.8.2018

מלגות ע"ש מנחם בגין לתלמידי תואר שני, שלישי ופוסט-דוקטורט לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה לשנה"ל תשע"ט (2)

קול קורא, הנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 12.9.2018

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

משרד המדע - מלגות ע"ש יצחק נבון לתלמידות תואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט המתגוררות בפריפריה חברתית-כלכלית לשנת הלימודים - תש"פ

Page 2 of 2

  • Home
  • About
  • Master
  • Ph.D
  • Postdoctoral
  • Scholarships
  • International Programs
  • Links
  • עברית