קול קורא - לדוקטורנטים המשרתים במילואים באופן פעיל מטעם משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה

קול קורא, טופס בקשהקישור לאתר, מועד אחרון להגשה 20.9.2023 עד השעה 15:00.

ות"ת - מלגות לדוקטורנטים.ות מצטיינים.ות בתחום הכלכלה - תשפ"ד

קול קורא, טופס בקשה, תקנות והנחיות , ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום חמישי 14 בספטמבר .2023

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

קול קורא להגשת הצעות מחקר בתחום אנדומטריוזיס ואדנומיוזיס - תשפ"ד

קול קורא, הרשמה, מועד אחרון 1.10.2023

קול קורא- חממת חיפה לחקר דתות- "עולמות שזורים" תוכנית עמיתי חיפה לחקר מגעים בין-דתיים

קול קורא, הגשת מועמדות למייל: rlglab@univ.haifa.ac.il  , מועד אחרון להגשה 1.9.2023

קול קורא מוקד חיפה לפוליטיקה של האי-שוויון לדוקטורנטים - תשפ"ד

קול קורא, הגשת מועמדות יש לשלוח למייל: inequality@univ.haifa.ac.il, מועד אחרון להגשה 5.8.2023

מלגות ביה"ס ללימודים מתקדמים ע"ש בלום, לתלמידי.ות דוקטורט מצטיינים.ות - תשפ"ד (קריאה שניה)

קול קורא, הכניסה למערכת הממוחשבת מסתייעת לאחר תשלום דמי הרשמה לפי הפירוט הבא:

מועמדים.ות תושבי.ות ישראל ירשמו לדוקטורט באמצעות הקישור הבא הקישור הבא

מועמדים.ות בינלאומיים ירשמו לדוקטורט באמצעות שליחת הודעת דוא"ל לכתובת: rcahano1@univ.haifa.ac.il

מועד אחרון להגשת מועמדות הינו 1.8.2023 עד השעה 23:59, מועד אחרון להגשת המלצות הינו 1.8.2023.

 

Call for Submissions – The Bloom Scholarships for Outstanding Doctoral Students - Academic Year 2023-2024 - second call

Call, Application using an online form, Access to the online system can be gained only after the execution of registration fee payment by the student, according to the instructions below:
- Candidates with Israeli citizenship will register through this link
- International candidates will register by sending an email to: rcahano1@univ.haifa.ac.il

The last date for submission of applications is 1.8.2023 till 23:59. The deadline for sending recommendations is 1.8.2023

מלגת הצטיינות מוסדית לדוקטורנטים.ות - שנה"ל תשפ"ד

קול קורא, הכניסה למערכת הממוחשבת מסתייעת לאחר תשלום דמי הרשמה לדוקטורט לפי הפירוט הבא:

מועמדים.ות תושבי.ות ישראל ירשמו לדוקטורט באמצעות הקישור הבא

מועמדים.ות בינלאומיים ירשמו לדוקטורט באמצעות שליחת הודעת דוא"ל לכתובת:  rcahano1@univ.haifa.ac.il

מועד אחרון להגשת מועמדות הינו 1.8.2023 עד השעה 23:59, מועד אחרון להגשת המלצות הינו 1.8.2023.

 

 Institutional Excellence Scholarships for Outstanding Doctoral Students – Academic Year 2023-2024

Call, Access to the online system can be gained only after the execution of registration fee payment by the student, according to the instructions below:
- Candidates with Israeli citizenship will register through this link
- International candidates will register by sending an email to: rcahano1@univ.haifa.ac.il

The last date for submission of applications is 1.8.2023 till 23:59. The deadline for sending recommendations is 1.8.2023

BSF- Prof. R. Rahamimoff travel grants program for young scientists -2023

קול קורא, טופס, הנחיות, אתר הקרן, מועד אחרון להגשה 30.5.2023

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

ות"ת - מלגות לדוקטורנטיות מצטיינות במקצועות ההייטק - תשפ"ד

קול קורא, טופס בקשה, תקנון והנחיות, מועד אחרון להגשת מועמדות 20.6.2023

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

פרס הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים ע"ש יוסף ורשלין ברדה - תשפ"ג

קול קורא, מועד אחרון להגשה 30.6.2023 למייל: tnaveh02@campus.haifa.ac.il, מועד אחרון להגשה הוארך עד לתאריך 14.7.2023

קול קורא למחקרים בינתחומיים במשפטים ובקרימינולוגיה

קול קורא, יש להגיש את ההצעות למייל של הודיה זייטלבך: hzaitelba@univ.haifa.ac.il עד ליום 1.6.23

קול קורא - כנס לסטודנטים מהחברה הערבית שלומדים לתארים מתקדמים האקדמיה הצעירה הישראלית

קול קורא - האקדמיה הצעירה הישראלית מארגנת כינוס לסטודנטים וסטודנטיות מהחברה הערבית שלומדים לתארים מתקדמים (דוקטורט) במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. מטרת הכינוס היא לעורר השראה בקרב הסטודנטים שנמצאים בראשית הקריירה האקדמית, ולספק להם מידע רלוונטי ותמיכה. הכנס יתקיים ב-14 במאי בין השעות 16:00-10:00 בבית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בירושלים, ויכלול הרצאות, דיוני פאנל ושיחות בלתי פורמליות.

קול קורא המרכז הישראלי לתחבורה חכמה - לשנה"ל תשפ"ד [ISTRC]

קול קורא, הרשמה, אתר הקרן, מועד אחרון לשליחת האישורים על מנת לקבל את אישור המוסד הוא 24.5.2023,

את האישורים יש לשלוח כקובץ PDF אחד למייל: aabutbul@univ.haifa.ac.il, לאחר קבלת אישור המוסד יש לשלוח את המועמדות באתר הקרן.

קול קורא למלגות ופרסים למחקר ולעבודות מצטיינות מטעם "חוג עמיתי קק"ל באוניברסיטת חיפה – תשפ"ג

קול קוראטופס הרשמה , יש להגיש את הבקשות בצרוף החומר הנלווה והטופס בדוא"ל israelstudies@univ.haifa.ac.il, מועד אחרון להגשה 11.5.2023

ות"ת- מלגות לדוקטורנטים מצטיינים במדע וטכנולוגיה קוונטיים- לשנים תשפ"ד-תשפ"ו

קול קורא, טופס בקשה, תקנון והנחיות , הגשה לא יאוחר מתאריך 21.5.2023.

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

ות"ת- מלגות לדוקטורנטים.ות מצטיינים.ות במדעי הנתונים – לשנים תשפ"ד-תשפ"ו

קול קוראטופס בקשהתקנון והנחיות, מועד אחרון להגשת מועמדות 28.5.2023.

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

מלגות ביה"ס ללימודים מתקדמים ע"ש בלום, לתלמידי דוקטורט מצטיינים- תשפ"ד

קול קורא, החל משנה"ל תשפ"ד על המועמדים.ות למלא  טופס באמצעות מערכת הממוחשבת.

הכניסה למערכת הממוחשבת מסתייעת לאחר תשלום דמי הרשמה לפי הפירוט הבא:

מועמדים.ות תושבי.ות ישראל ירשמו באמצעות הקישור הבא

מועמדים.ות בינלאומיים ירשמו באמצעות שליחת הודעת דוא"ל לכתובת: rcahano1@univ.haifa.ac.il

מועד אחרון להגשת מועמדות הינו 1.5.2023 עד השעה 23:59, מועד אחרון להגשת המלצות הינו 1.5.2023.

Call for Submissions – The Bloom Scholarships for Outstanding Doctoral Students - Academic Year 2023-2024

 Call, - Starting from this year, candidates will submit their application using an online form, through the following link
Access to the online system can be gained only after the execution of registration fee payment by the student, according to the instructions below:
- Candidates with Israeli citizenship will register through this link
- International candidates will register by sending an email to: rcahano1@univ.haifa.ac.il

The last date for submission of applications is 1.5.2023 till 23:59. The deadline for sending recommendations is 1.5.2023

ות"ת- מלגות לדוקטורנטים.ות מצטיינים.ות מקרב יוצאי.ות אתיופיה- תשפ"ד

קול קוראטופס בקשהתקנון והנחיות , ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שלישי 18.4.2023

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

ות"ת- מלגות לדוקטורנטים.ות מצטיינים.ות בני.ות החברה הערבית - תשפ"ד

קול קוראטופס בקשהתקנון והנחיות, ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 16.4.2023.

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

ות"ת- מלגות לדוקטורנטים.ות מצטיינים.ות מהאוכלוסייה החרדית - תשפ"ד

קול קוראטופס בקשהתקנון והנחיות, ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שלישי 18.4.2023.

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

ות"ת- מלגות ע"ש פרופ' לבציון לדוקטורנטים.ות מצטיינים.ות מהפריפריה – תשפ"ד

קול קוראטופס בקשהנספח הגדרת פריפריהתקנון והנחיות, ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שני 17.4.2023

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

ות"ת- מלגות ע"ש נתן רוטנשטרייך לדוקטורנטים.ות מצטיינים.ות בתחומי מדעי הרוח- תשפ"ד

קול קוראטופס בקשהתקנון והנחיות , ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 16.4.2023

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

המרכז הישראלי למחקר בתחבורה חכמה - השתתפות בכנסים בינלאומיים- קיץ תשפ"ג

קול קורא, מועד אחרון להגשה לרשות ללימודים מתקדמים 18.5.2023

הקרן ע"ש פנינה וזאב ברנובסקי- פרס מחקר לעבודת דוקוטרט מצטיינת בתחום הגיל הרך לשנה"ל תשפ"ג

קול קורא , הגשת מועמדות יש לשלוח למייל: lparides@univ.haifa.ac.il, מועד אחרון להגשת מועמדות 15.3.2023

קול קורא למלגת ורנר אוטו לסטודנטיות מצטיינות בנות החברה הערבית לתואר שלישי- שנה"ל תשפ"ג

קול קורא, את הבקשות יש לשלוח לערן בית הלחמי למייל: ebeithal@staff.haifa.ac.il, מועד אחרון להגשת מועמדות 12.3.2023

מלגות אייסף לדוקטורט בחו"ל - 2023-2024

קול קורא, הרשמה , מועד אחרון להגשת מועמדות 1.3.2023

מלגת נשיא המדינה למצוינות ולחדשנות מדעית בנושא "גורמים, תהליכים ומנגנונים המשפיעים על חיי הזקנים לרבות ניצולי שואה"

קול קורא, טופס בקשההתחייבות המועמד.תאישור מוסד לימודיםתקנון מלגות נשיא המדינה, מועד אחרון לשליחת האישורים על מנת לקבל את אישור המוסד הוא 8.1.2023 ,את האישורים יש לשלוח כקובץ PDF אחד למייל: aabutbul@univ.haifa.ac.il, לאחר קבלת אישור המוסד יש לשלוח את המועמדות ישירות למלגת נשיא המדינה למייל:  milga@president.gov.il

קול קורא מוארך, עדכון תקנון מלגת נשיא המדינה- עדכון התנאי להגשת המועמדות המנוי בסעיף 3א(3) לתקנון מלגות נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית כדלקמן: על המועמד להיות בעל תוכנית מחקר לדוקטורט, שאושרה על ידי המוסד להשכלה גבוהה בו הוא לומד לכל היותר שנתיים טרם הגשת המועמדות.

את כל האישורים להגשת המועמדות יש לשלוח כקובץ PDF אחד לרשות ללימודים מתקדמים לקבלת "אישור המוסד" למייל: aabutbul@univ.haifa.ac.il עד לתאריך 12.2.2023. לאחר קבלת אישור המוסד  מטעם הרשות ללימודים מתקדמים יש לשלוח את המועמדות ישירות למלגת נשיא המדינה למייל:  milga@president.gov.il

International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)- YSSP - Young Scientists Summer Program

הרשמה לבית ספר הקיץ לסטודנטים לתואר שלישי ב-IIASA ליוני-אוגוסט 2023, התוכנית מכונה YSSP – Young student summer program – פרטים והרשמה באתר, בית הספר משלב את המועמדים שיתקבלו במחקרים שמתנהלים באירגון. חשוב לזהות מחקר מתאים ולהתקשר עם החוקרים כדי להשתלב בו במסגרת ההגשה. פרטים נוספים:  RamiAha@most.gov.il , מועד אחרון להרשמה ,12.1.2023.

המרכז הישראלי למחקר בתחבורה חכמה - השתתפות בכנסים בינלאומיים- חורף תשפ"ג

קול קורא, תאריך האחרון להגשה 25.12.2022

מלגות וולטר ליבך - מענק על עבודות דוקטורט מטעם מכון וולטר ליבך לחינוך לדו-קיום יהודי-ערבי

קול קורא, מועד אחרון להגשה 15.1.2023

The French Embassy in Israel- “Chateaubriand” Fellowship - 2023

The “Chateaubriand” Fellowships Program for Israelis willing to conduct research in France

 Call

קול קורא מלגות מחקר של נעמת לדוקטורנטיות- 2022

קול קורא, מועד אחרון להגשה 1.11.2022

משרד החוץ האיטלקי ושיתוף הפעולה הבינלאומי (MAECI) Science, She Says! Award

  Please send the form to the Italian Embassy in Israel by the 14/09/2022 , Call

חממת חיפה לחקר הדתות הגשת מועמדות לפורום עמיתי חיפה במדעי הדתות- תשפ"ג

קול קורא,  מועד אחרון להגשת מועמדות 12.10.2022 למייל: Knufar@gmail.com 

הנדון: קול קורא למלגות ופרסים למחקר ולעבודות מצטיינות מטעם "חוג עמיתי קק"ל באוניברסיטת חיפה" – תשפ"ב

קול קורא, טופס הרשמה , יש להגיש את הבקשות בצרוף החומר הנלווה והטופס בדוא"ל israelstudies@univ.haifa.ac.il , מועד אחרון להגשה 15.9.2022

ברית יוצאי מרוקו בישראל- מלגה לכתיבת עבודת דוקטוראט העוסקת בנושא מורשת יהודות מרוקו

קול קורא, טופס הרשמה

מועד אחרון להגשה מועמדות  31.3.2023,   לפרטים נוספים יש לפנות למייל: office@britmaroc.co.il

הקרן למענקי מחקר קול קורא להגשת הצעות מחקר בנושא תחבורה חכמה לשנת 2022

קול קורא, הרשמה

מועד אחרון להרשמה מקוונת 11.8.2022

 

מלגת רודס (Rhodes Scholarship) ללימודים מתקדמים באוניברסיטת אוקספורד- 2023

קול קורא, הרשמה, Call

תאריך אחרון להרשמה 29.9.2022

המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות - 2022 תשפ"ב

קול קורא, להגשת הצעה , בשאלות וברורים אתם מוזמנים לפנות למכון הלאומי:  טל: 03-5303516/7   דוא"ל: nihp-r@israelhpr.health.gov.il

מועד אחרון להגשה 18.7.2022

משרד החינוך - קול קורא למלגות ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים לשנת 2022

קול קורא, טופס הגשה

מועד אחרון להגשה יום חמישי 14.8.2022

המועמדים מתבקשים להגיש את החומר ב-PDF אחד למייל aabutbul@univ.haifa.ac.il (ההמלצות יכולות להישלח ישירות למייל זה).

עידית - תכנית המצויינות של הפקולטה למדעי החברה

קול קורא, מועד אחרון להגשה 31.7.2022

תכנית מלגות חד-שנתיות לדוקטורנטים בינלאומיים ("דוקטורט סנדוויץ'") - 2022-2023

קול קורא ,   Application Form , Call

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 25.7.2022

קול קורא מכון שטרוכליץ לחקר השואה

פרס מחקר ע"ש טרזה לוינגר ז"ל לעבודות דוקטורט העוסקות בזכרון השואה: קול קורא, תאריך אחרון להגשה 15.8.2022

מלגות הצטיינות לתלמידי דוקטורט בתחום המוח וההתנהגות לשנה"ל תשפ"ג

קול קורא,     מועד אחרון להגשת מועמדות 26.5.2022

המרכז הישראלי למחקר בתחבורה חכמה - השתתפות בכנסים בינלאומיים

קול הקורא   ,  תאריך האחרון להגשת הצעות הוא 15.6.22

פרס הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים ע"ש יוסף ורשלין ברדה - תשפ"ב

קול קורא ,   מועד אחרון להגשה 30.6.2022

מלגות קרן מכבים של יוצאי איראן (לסטודנטים יוצאי איראן ויוצאי אתיופיה)

קרן מכבים פועלת לגישור הפערים החברתיים באמצעות העשייה החינוכית, תוך התמקדות במתן מלגות לסטודנטים/ות יוצאי איראן ואתיופיה. 

קול קורא ליוצאי איראן, קול קורא ליוצאי אתיופיה, הרשמה

מועד אחרון להגשת מועמדות 20.3.2022

BSF-The Prof. Rahamimoff Travel Grants for Young Scientists

קול קורא, טופס הגשה, הנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 25.4.2022

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

מלגת דוקטורט במרכז אדמונד י. ספרא

מרכז אדמונד י. ספרא לחקר המוח בלקויות למידה קיים משנת 2008 והינו מרכז חדשני המשלב מחקר בתחומי מוח, חינוך ולקויות למידה.

המרכז מציע לשנת הלימודים 2022-2023 כשש מלגות לדוקטורט. הזכייה הינה על בסיס מצוינות ועניין.

מידע על המרכז ומחקר האורך ניתן למצוא באתר: https://ejsafra.haifa.ac.il/

להגשת מועמדות

תאריך אחרון להגשת מועמדות 15.3.22

 

ות"ת- מלגות לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הנתונים – לשנים תשפ"ג-תשפ"ה

קול קורא, טופס בקשה, תקנון והנחיות

הגשה לא יאוחר מתאריך 22.3.2022.

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

ות"ת- מלגות לדוקטורנטים מצטיינים במדע וטכנולוגיה קוונטיים- לשנים תשפ"ג-תשפ"ה

קול קורא, טופס בקשה, תקנון והנחיות

הגשה לא יאוחר מתאריך 22.3.2022.

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

מלגות בבית הספר ללימודים מתקדמים ע"ש בלום, לתלמידי דוקטורט מצטיינים- תשפ"ג

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שני 1.8.2022

ות"ת- מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית ובני המיעוטים- תשפ"ג

קול קורא, טופס בקשה, תקנון והנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שלישי 8.3.2022

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

ות"ת- מלגות ע"ש נתן רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח- תשפ"ג

קול קורא, טופס בקשה, תקנון והנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום חמישי 10.3.2022

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

ות"ת- מלגות ע"ש פרופ' לבציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה – תשפ"ג

קול קורא, טופס בקשה, נספח הגדרת פריפריה, תקנון והנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שני 14.3.2022

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

ות"ת- מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מקרב יוצאי אתיופיה- תשפ"ג

קול קורא, טופס בקשה, תקנון והנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 20.3.2022

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

ות"ת- מלגות לדוקטורנטיות מצטיינות במקצועות ההייטק - תשפ"ג

קול קורא, טופס בקשה, תקנון והנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 20.3.2022

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

ות"ת- מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית - תשפ"ג

קול קורא, טופס בקשה, תקנון והנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 20.3.2022

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

מלגת רמון- השתלמויות בתחום החלל -2022

משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה מעוניין להנציח את זכרו של אל"מ אילן רמון ז"ל, בין היתר באמצעות חלוקת מלגות לסטודנטים הפועלים בתחומי החלל לצורך השתתפות בתכניות לימודים בתחום החלל. מלגות בסך 25,000 ₪.

הבקשות יוגשו ע"פ ההנחיות לכתובת הדוא"ל milgotchalal@most.gov.il  : כקובץ PDF אחד ובו כלל מסמכי ההגשה.

שאלות ופניות ניתן להפנות אך ורק לדוא"ל: milgotchalal@most.gov.il עד ליום ד' ח' באדר א' תשפ"ב ה- 9.2.2022 עד השעה 12:00.

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא: יום ד' כ"ב באדר א׳ תשפ״ב ה 23.2.2022- עד השעה .12:00

קול קורא, הנחיות להגשה, טופס הגשת מועמדות

מלגות וולטר ליבך - מענק על עבודות תזה או דוקטורט מטעם מכון וולטר ליבך לחינוך לדו-קיום יהודי-ערבי

קול קורא

מועד אחרון להגשה: 1.3.2022

הגשת המועמדות הוארכה עד לתאריך 15.3.2022

BSF- Prof. R. Rahamimoff travel grants program for young scientists

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 7.12.2021

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

משרד החינוך - קול קורא למלגות ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך לשנת 2021

קול קורא

טופס הגשה

מועד אחרון להגשה יום חמישי 16.12.2021

המועמדים מתבקשים להגיש את החומר ב PDF אחוד למייל mburg@univ.haifa.ac.il

ממליצים מוזמנים לשלוח המלצתם ישירות למייל mburg@univ.haifa.ac.il

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

מלגת ורנר אוטו לסטודנטיות ערביות מצטיינות לתארים מתקדמים 2022-2021 תשפ"ב

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 15 בינואר 2022.

מלגת נשיא המדינה למצוינות ולחדשנות מדעית

קול קורא, טופס בקשה, התחייבות המועמד/ת, אישור מוסד לימודים, תקנון מלגות נשיא המדינה

הנושא הנבחר לשנה זו הוא: 'בין ישראל לעמים: היסטוריה, זיכרון והגות לאור השואה והשפעותיה'. 

ניתן לשלוח את הבקשה עד יום ראשון כ"ב בטבת, ה׳תשפ״ב, 26/12/21, בפורמט PDF אל כתובת הדוא"ל: milga@president.gov.il

בשל השלכות הקורונה להלן עדכון התנאי להגשת המועמדות המנוי בסעיף 3א(3) מיום 9.12.2021:

על המועמד להיות בעל תוכנית מחקר לדוקטורט, שאושרה על ידי המוסד להשכלה גבוהה בו הוא לומד לכל היותר שנתיים טרם הגשת המועמדות.

אנו מבקשים להבהיר לסטודנטים כי העדכון חל בכך שתוכנית המחקר יכולה כעת להיות מאושרת לכל היותר שנתיים טרם הגשת המועמדות (במקום שנה).

 

 

מלגות רמון תשפ"ב – מלגות בתחום החלל

קול קורא, הנחיות הגשה

ניתן להגיש מועמדות עד יום רביעי, ו' בכסלו תשפ"ב, 10.11.2021, עד השעה 15:00.

 

המרכז למורשת יהדות אתיופיה - מלגה חד-פעמית לתלמידי מחקר מצטיינים

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 10.10.2021

קול קורא 21/2021 מלגות לסטודנטים לתואר שני ושלישי בתחומי האנרגיה ומדעי האדמה והים

טופס בקשה

ההגשה לרשות ללימודים מתקדמים עד יום שני 11.10.2021

 

 

קול קורא פורום עמיתי חיפה במדעי הדתות

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד 12.10.2021

מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי כלכלת ישראל - תשפ"ב-תשפ"ג

קול קוראטופס בקשה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 1.8.2021

מענקי מחקר לפיתוח שדה האימפקט הישראלי והבינלאומי

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 15.7.2021

פרס הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים ע"ש יוסף ורשלין ברדה

קול הקורא

מועד ההגשה הוארך עד יום חמישי, 15 ביולי 2021. 

  • Home
  • About
  • Master
  • Ph.D
  • Postdoctoral
  • Scholarships
  • International Programs
  • Links
  • עברית