טפסים למלגות לתואר שלישי

טפסים ל -3 סוגי מלגות:

מלגת עידוד נסיעה לכנס מדעי/מחקרי/מקצועי בחו"ל – לתלמידי שנה א'-ד' בלבד במסלול הרגיל ולתלמידי שנה א'-ה' בלבד במסלול הישיר (ברצף לימודי), את הבקשה יש להגיש לאחר החזרה מהכנס בצירוף אישור רישום לכנס ואישור כניסה לארץ. ניתן להגיש בין התאריכים 1.10.2023 עד ה 1.9.2024.

מלגה בגין פרסום מאמר- לתלמידי שנה א'-ד' בלבד במסלול הרגיל ולתלמידי שנה א'-ה' בלבד במסלול הישיר (ברצף לימודי), את הבקשה יש להגיש לאחר פרסום המאמר בצירוף צילום הדף הראשון של המאמר וקישור לדף האינטרנט בו פורסם המאמר (ככל ויש). ניתן להגיש בין התאריכים 1.10.2023 עד ה 1.9.2024.

מלגת עדוד מחקר –  לתלמידי שנה א'-ג' (ברצף לימודי) בעלי הצעת מחקר מאושרת בלבד. ניתן להגיש בין התאריכים 15.10.2023 עד 21.6.2024 (פתיחה וסגירת שנה"ל תשפ"ד)

את הטפסים יש לשלוח למייל: aabutbul@univ.haifa.ac.il

טופס הצהרה על קבלת מלגה:

הצהרה – קבלת מלגת הצטיינות/מלגת בלום: עברית/ אנגלית

הצהרה – קבלת מלגה מתקציב מחקר: עברית/ אנגלית

הצהרה- קבלת מלגה ייעודית

טופס קורות חיים (מובנה):

קורות חיים (פורמט מובנה) עברית/ אנגלית

דו"ח התקדמות לות"ת:

טופס דו"ח התקדמות למלגת ות"ת-תשפ"ד