לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

בכוונת המועצה להשכלה גבוהה לקיים כנס מידע ליוצאים לדוקטורט או פוסט-דוקטורט בחו"ל בתאריך ה-25 ליוני 2012 בשעה 18:00 בירושלים.

תכנית הכנס ורישום

הזמנה לתלמידי מחקר ובוגרי תארים מתקדמים להצטרף לקבוצת המחקר לביטחון לאומי ומודיעין (SIRG)

קול קורא

מועד אחרון למשלוח הינו: 24.6.2012