הקרן הלאומית למדע ISF - מלגת מחיה לפוסט דוקטורנטים במדעי החברה

 

קול קורא

המועד האחרון להרשמה להגשת בקשות (לא אימות פרטים והרשמה למערכת ISF online ) הוא 4 ביולי 2019 בשעה 13:00.

המועד האחרון להגשת הבקשות המלאות (לאחר אישור רשות המחקר) הוא 18 ביולי 2019 בשעה 13:00