לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

קול קורא

הנחיות

טופס הגשה

תאריך הגשה פנימי ברשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 11.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

קול קורא

הנחיות

טופס הגשה

תאריך הגשה פנימי ברשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 11.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

קול קורא

הנחיות

טופס הגשה

מועד אחרון להגשה 11.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

 

קול קורא

הנחיות

טופס הגשה

תאריך הגשה פנימי ברשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 11.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

קול קורא

טופס בקשה

פורמט קורות חיים

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 8.9.2019

 

 

 

 

קול קורא

דגשים להגשת קדם הצעת מחקר

קול קורא מטעם משרד המדע

נהלי עבודה

טופס הגשה

הצהרת מנחים

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך: 15.7.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

 

קול קורא,

קול קורא מטעם משרד המדע,

דגשים להגשת קדם הצעת מחקר

נהלי עבודה,

,טופס הגשת מועמדות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 15.7.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

 

 

 

 

קול קורא,

קול קורא מטעם משרד המדע,

דגשים להגשת קדם הצעת מחקר

טופס הגשה

נספח הגדרת פריפריה,

דירוג למ"ס,

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך: 15.7.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

קול הקורא

דגשים להגשת קדם הצעת מחקר

טופס הגשה

הנחיות

 מועד האחרון להגשה 11.7.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

קול קורא בעברית

קול קורא באנגלית

המלצה מובנית

קורות חיים מובנית בעברית

קורות חיים מובנית באנגלית

טבלה מרכזת בעברית

טבלה מרכזת באנגלית

תקנון

מועד אחרון להגשה (מעודכנת): 15.5.2019

 

קול קורא

הנחיות

טבלה מרכזת

טופס הצהרה

מועד אחרון להגשה:  יום ראשן ה-14.4.2019

 

קול קורא

תקנון

טופס הגשת מועמדות

דוגמא לקורות חיים בעברית  או באנגלית

טבלה מרכזת

טופס הצהרה

מועד אחרון להגשה 16.4.2019

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

 

 

קול קורא

המועד האחרון להרשמה להגשת בקשות (לא אימות פרטים והרשמה למערכת ISF online ) הוא 4 ביולי 2019 בשעה 13:00.

המועד האחרון להגשת הבקשות המלאות (לאחר אישור רשות המחקר) הוא 18 ביולי 2019 בשעה 13:00

 

 

Call

Deadline : MAY 10th, 2019

קול קורא

מועד אחרון להגשה: 10.03.19

 

 

קול קורא בעברית

קול קורא באנגלית

תקנון

מועד האחרון להגשה 23.2.2019

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

קול קורא

תקנון

טופס הצהרה

טופס הגשת מועמדות

טבלה מרכזת

פורמט קורות חיים

מועד האחרון להגשה : 26.3.2019

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

מועד אחרון להגשה 28.02.19 

קול קורא

את התקנון וטפסים להגשה ניתן למצוא ב- www.nite.org.il, תחת " מחקר ופעילויות אחרות "

 

 

 מועד אחרון להגשה: 10.03.19

קול קורא

 

28/02/2019 :מועד אחרון להגשה

קול קורא

קול קורא

התאריך האחרון להגשת המועמדות: 15.03.2019

קול קורא

מועד אחרון להגשה:  20 בדצמבר 2018

 

חבר הסגל הקולט יגיש  את הטפסים החתומים והמסמכים הרלבנטיים  עד ליום 1.12.2018 שעה 12:00  אל  הגב' אוריין שטיינר מרכזת לשכת המשנה לרקטור  בדוא"ל

osteiner@univ.haifa.ac.il

 

קול קורא בעברית

קול קורא באנגלית

המלצה מובנית

קורות חיים מובנית

 

CALL

Deadline for submitting applications: Dec 1st 2018

 

 

 


Deadline: Tuesday November 27, 2018

Application: Directly to the foundation

Call and Regulations

 

Duration: 2 years 

Annual scholarship: 115,000 NIS including

5,000NIS for covering international travel expenses 

 20,500NIS(minimum)matching from the supervisor's resources 

Deadline: 11/11/2018

Call and Regulations in Hebrew

Call, Regulations and Application Form in English

 

מצ"ב "קול קורא", ו-"הנחיות", לתכנית שבנדון.

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

 https://fulbright.org.il/he/program/1/35

 

  15.2.2019 ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך

 

קול קורא 

 

קול קורא

מועד אחרון להגשת מועמדות הוא 1 בדצמבר 2018

קול קורא