לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 15.12.2019

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 30.11.2019

קול קורא, הנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 8.9.2019

קול קורא, טופס בקשה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום חמישי 5.9.2019

קול קורא

הנחיות

טופס הגשה

מועד אחרון להגשה 11.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

 

קול קורא

הנחיות

טופס הגשה

 מועד אחרון להגשה 11.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

קול קורא

הנחיות

טופס הגשה

מועד אחרון להגשה 11.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

קול קורא

הנחיות

טופס הגשה

 

תאריך הגשה פנימי ברשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 11.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

קול קורא

הנחיות

טופס הגשה

תאריך הגשה פנימי ברשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 11.8.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

קול קורא

טופס בקשה

פורמט קורות חיים

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 8.9.2019

 

 

 

 

קול קורא בעברית

קול קורא בערבית

מועד האחרון להגשה 1.9.2019

קול קורא

מועד אחרון להגשה 16.6.2019

הנחיות

קול קורא

טופס הגשה

תאריך הגשה פנימי ברשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 11.7.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

קול קורא

דגשים להגשת קדם הצעת מחקר

קול קורא מטעם משרד המדע

נהלי עבודה

טופס הגשה

הצהרת מנחים

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך: 15.7.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

קול קורא

טופס הגשה 

מועד אחרון להגשה יום חמישי 25.7.2019

המועמדים מתבקשים להגיש את החומר לרשות ללימודים מתקדמים בשלושה עותקים (מודפסים), קומה 25, בניין אשכול חדר 2508 (לידי מוריאל בורג).

המלצות ניתן לשלוח ישירות למייל mburg@univ.haifa.ac.il

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

קול קורא,

קול קורא מטעם משרד המדע,

דגשים להגשת קדם הצעת מחקר

טופס הגשה,

נספח הגדרת פריפריה,

דירוג למ"ס

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך: 15.7.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

קול קורא

מועד האחרון להגשה: יום א', א' באלול תשע"ט, ראשון בספטמבר 2019

 

קול קורא

המועד האחרון להגשת הטפסים לשגרירות: יום שישי 7.6.2019

 

קול קורא

טופס בקשה למלגה

פורמט לקורות חיים בעברית

פורמט לקורות חיים באנגלית

פורמט להמלצה בעברית

פורמט להמלצה באנגלית

מועד האחרון להגשה : יום ראשון 21.7.2019

 

 

 

 

 

קול קורא

טופס הגשה

מועד האחרון להגשה: 23.05.2019

 

קול הקורא

טופס הגשה

דגשים להגשת קדם הצעת מחקר

קול קורא מטעם משרד המדע

 מועד האחרון להגשה 11.7.2019

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה

 

קול קורא

תאריך אחרו להגשת מועמדות 14.7.2019

 

קול הקורא

טופס הגשה

מועד אחרון להגשה 16.06.2019

 

קול הקורא

מועד האחרון להגשה: יום ראשון, י"ג בסיוון תשע"ט, 16 ביוני 2019

 

Call

Deadline : MAY 10th, 2019

קול קורא

מועד האחרון להגשת עבודות: 30.09.2019

קול קורא

המועד האחרון להגשה  30.5.2019

קול קורא

טופס הגשה

  מועד האחרון להגשה 28.4.2019

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

קול קורא

הנחיות

שאלות ותשובות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 15.3.2019

 

Call

Dead line 10.4.2019 

Call

Scholarship Places

Letter of Reference

How to apply

Deadline : February 29th 2019

קול קורא

מועד אחרון להגשה: 10.03.19

 

קול קורא

טופס בקשה

תקנון והנחיות

 נספח לאיתור מוסדות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 3.3.2019

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

קול קורא

תקנון והנחיות 

טופס בקשה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 3.3.2019

 

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

קול קורא, הנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 12.9.2018

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

קול קורא, הנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 8.8.2018

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

 

קול קורא, טופס בקשה, נספח הגדרת פריפריה, תקנון והנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 3.3.2019

 מועד אחרון להגשה: 10.03.19

קול קורא

קול קורא, טופס בקשה, טופס המלצה, תקנון והנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 3.3.2019

 

קול קורא

תנאים והנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 2.4.2019

 

מועד האחרון להגשה 15/02/2019

קול קורא

 

 

 מועד אחרון להגשה 15.1.2019

קול קורא

 

 

 

מועד אחרון להגשה 28.02.19 

קול קורא

את התקנון וטפסים להגשה ניתן למצוא ב- www.nite.org.il, תחת " מחקר ופעילויות אחרות "

 

 

 

קול קורא

טופס בקשה

תקנון והנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 3.3.2019

 

Call

The 2019-2020 call for proposals will be open from December the
20th 2018 until February 28, 2019.

 

 

 

קול הקורא

מועד האחרון להגשת מועמדות 1.2.2019

 

קול קורא

המועד האחרון להגשת הבקשות 14.02.2019

 

 

 

 המועד האחרון להגשת מועמדות לפרס לשנת תשע"ט: יום ראשון, כ"א בשבט תשע"ט , 27 בינואר 2019
 

קול קורא

 

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום חמישי 31.1.2019

קול קורא

הנחיות באנגלית

הנחיות בעברית

טופס הגשה

טופס המלצה מובנית

מועד הגשה אחרון 17.12.2018

Application form

קול קורא

קול קורא

ניתן להגיש תקציר לא יאוחר מתאריך 23.8.2018

קול קורא, טופס בקשה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום חמישי 5.9.2019

קול קורא וטופס

ההגשה ברשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מיום חמישי, 9.8.2018