לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

מענק סיום מסלול מואץ למ"א

מענק מיוחד יינתן לתלמיד המסיים את לימודי התואר השני במסלול המואץ למ"א, בהתאם לתקנון לימודי תואר שני, לאחר שתי שנות לימוד.

גובה המענק: ייקבע מראש בכל שנה בהתאם לאפשרויות התקציביות.

מועד התשלום: המענק ישולם במהלך סמסטר ב', עם קבלת אישור הזכאות לתואר "מוסמך" ורישום התלמיד במחזור המוסמכים העוקב לאחר סיום שתי שנות לימוד.

ניתן לעיין בקריטריונים בתקנון המלגות המלא.