תוכנית ארסמוס מונדוס - מלגות לימודים באירופה לתלמידי דוקטורט ופוסט דוקטורט

מלגות לימודים באירופה לתלמידי דוקטורט ופוסט דוקטורט לתוכנית ארסמוס מונודס. מועד נסיעה:  סמסטר ב' תשע"ב (2011-2012).

המלגות מיועדות לסטודנטים רשומים, העונים על הקריטריונים  ונמצאים בסטטוס אקדמי ומנהלי תקין. מועד סופי להגשה הוא ה-5.8.2011.

אתר התוכנית:https://www.em2il.muni.cz / בכל שאלה ניתן לפנות אל כלנית במייל: emecw@law.haifa.ac.il

קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה

קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה מציעה ארבע מלגות בגובה 5,000 ₪ כל אחת ומלגת מחקר מלאה לשלוש שנים בגובה 132,000 ₪ לתלמיד/ה שיעסקו בנושאים גאואסטרטגיים

עמוד 19 מתוך 19