תחרות פרסי מחקר 2012- מרכז מורשת בגין

מועד אחרון להגשת מועמדות: יום ה' כ"א באב תשע"ב, 9 באוגוסט 2012

מלגות ופרסים למחקר ועבודות מצטיינות מטעם עמיתי קק"ל- תשע"ב

להגשה לא יאוחר מתאריך 15.5.2012

מלגות לימודים לקורס קיץ בינ"ל ללימודי השפה והתרבות הגרמנית במיינץ

הגשת מועמדות לא יאוחר מתאריך 14.5.2012

מלגת לימודים באוניברסיטת מיינץ 2012-2013

הגשת מועמדות לא יאוחר מתאריך 14.5.2012

מלגות דוקטורט באקולוגיה ימית של שמירת טבע באגן הלבנט

להגשה לא יאוחר מתאריך 25.5.2012