מלגות מקרן אייסף לדוקטורנטים ובתר דוקטורנטים

הכנס הארצי הרביעי של תוכנית עמיתי אייסף לתלמידי דוקטורט

מכון וולטר ליבך לחינוך לדו קיום יהודי וערבי

קול קורא

להגשה לא יאוחר מיום 1.2.2012