מענקי מחקר- איגוד האינטרנט הישראלי

על הבקשה להתקבל לא יאוחר מתאריך 1 במרץ 2012 בכתובת דואר אלקטרוני
grants@isoc.org.il כקובץ PDF.

נופי ידע - לתלמידי המחקר בפקולטה למדעי הרוח

מלגות ומענקים מטעם שגרירות צרפת

להגשה לא יאוחר מתאריך 1.3.2012

הרצאה - לימודים בתואר שני ושלישי בארה"ב

למעוניינים להירשם יש לשלוח שם, ת.ז. ושם החוג לדוא"ל: mburg@univ.haifa.ac.il

מלגות בתחום מדעי הרוח והחברה

להגשה לא יאוחר מתאריך 31.1.2012