פרסי לימודים - מכון ז'בוטינסקי בישראל

להגשה לא יאוחר מתאריך 1.5.2012

מלגת מחקר ע"ש ניובאוואר לדוקטורנטים מצטיינים מטעם המכון למחקרי ביטחון לאומי שליד אוניברסיטת תל אביב

ניתן להגיש מועמדות עד ה- 1.3.2012.

מרכז משה דיין באוניברסיטת ת"א - אודות מלגות לימודים בתורכיה לשנת 2012

להגשה לא יאוחר מתאריך 20.2.2012