הקרן על שם רחל וסלים בנין - תשע"ב

יש לצרף לבקשה תלוש משכורת, גליונות ציונים וכל מסמך המעיד על פעילות חברתית.
להגשה לא יאוחר מתאריך 25.3.2012

מלגות משרד החקלאות ופיתוח הכפר לתלמידי מוסמך ודוקטור לשנת הלימודים תשע"ב

להגשה לא יאוחר מתאריך 31.3.2012

פרס שזר לחקר תולדות ישראל לשנת תשע"ב

כל תלמיד לתואר שלישי בתולדות עם ישראל (עד גיל 40) בכל אחת מהאוניברסיטאות בישראל רשאי להגיש את מועמדותו לקבלת המִלגה. לבקשת המועמדות יצרף המבקש ארבעה עותקים מהצעת המחקר, פירוט קורות חיים, רשימת הישגיו בלימודים ומכתבי המלצה של לפחות שני מורים מחוג לימודיו.
בקשות למועמדות יוגשו על ידי המעוניינים לא יאוחר מיום שלישי, ט' באייר תשע"ב, 1 במאי 2012.

מלגות ללימודי אירופה לתואר MA

מועמדות למלגות ללימודי אירופה לתואר MA באחד הקמפוסים של קולג' אירופה - ברוג', בלגיה או נטולין, פולין.

קול קורא באנגלית, קול קורא בצרפתית

המלגות מיועדות לבוגרי תואר ראשון באחת ממדינות ENPI (ישראל כלולה ברשימה), ותאריך היעד להגשת מועמדות הוא 15.3.2012.

לפרטים ולמידע נוסף אנא ראו באתר התכנית: http://www.coleurope.eu/