מלגות לסטודנטים יוצאי איראן - קרן מכבים

פניות יתקבלו עד ה-15 באפריל

תכנית "עמיתי ממשק"

התכנית מיועדת לבעלי תואר שלישי ופוסט דוקטורנטים המעוניינים להשפיע על סדר היום הציבורי בתחומי הסביבה בישראל
פרטים נוספים באתר האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה:
ההרשמה תמשך עד מוצאי שבת 31.3.2012