תהליך הרשמה והענקת מלגות לבתר דוקטורנטים

 

א. הליכי רישום לבתר דוקטורט- בטיפולה של הגב' לורנס כהן-אמר  CLAURENCE@univ.haifa.ac.il

החל מתשע"ט יתבצע התהליך בחוגיםבזהות לתהליכים הקיימים במוסמך ובדוקטורט, קרי באמצעותמחלקת הרשמה ← חוג ← רל"מ .

מצורפות ההנחיות הכלליות לרישומם בעברית ובאנגלית, הכוללותגם קישורים לתקנונים בעברית ובאנגלית, וכן טפסי הארכה לתלמידים ממשיכים כמו גם טופס עדכון פרטי בנק.

ב. הליכי הענקת מלגות – בטיפולה של הגב' סוזן אמינפורsaminpu1@univ.haifa.ac.il,

מתבצע לאחר סיום תהליך רישום / הארכת רישום של הבתר דוקטורנט

מלגות ומענקי מחקר שמקורם חוזים ומשרדי ממשלה – בטיפולו של עשהאל וייסמן wasael@univ.haifa.ac.il

מלגות שמקורן רל"מ – מוענקות לאחר הוצאת "קול קורא" ופרסום באתר.

מלגות מתקציבי חוקרים –הקלדת המלגה מתבצעת ע"י המנחה הקולט בפורטל סגל.

בעת הזנת המלגה יש לצרף במערכת את הצהרת מקבל מלגת בתר-דוקטורט בעברית או באנגלית.