לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

תהליך הרשמה והענקת מלגות לבתר דוקטורנטים

א.      הליכי רישום לבתר דוקטורט- בטיפולה של הגב' לורנס כהן-אמר  CLAURENCE@univ.haifa.ac.il

החל מתשע"ט יתבצע התהליך בחוגיםבזהות לתהליכים הקיימים במוסמך ובדוקטורט, קרי באמצעותמחלקת הרשמה חוג רל"מ .

מצורפות ההנחיות הכלליות לרישומם בעברית ובאנגלית, הכוללותגם קישורים לתקנונים בעברית ובאנגלית, וכן טפסי הארכה לתלמידים ממשיכים כמו גם טופס עדכון פרטי בנק.

ב.      הליכי הענקת מלגות בטיפולה של הגב' סוזן אמינפורsaminpu1@univ.haifa.ac.il,

       מתבצע לאחר סיום תהליך רישום / הארכת רישום של הבתר דוקטורנט

       מלגות ומענקי מחקר שמקורם חוזים ומשרדי ממשלה בטיפולו של עשהאל וייסמן wasael@univ.haifa.ac.il

מלגות שמקורן רל"מ מוענקות לאחר הוצאת "קול קורא" ופרסום באתר.

            מלגות מתקציבי חוקרים הקלדת המלגה מתבצעת ע"י המנחה הקולט בפורטל סגל.

            בעת הזנת המלגה יש לצרף במערכת את הצהרת מקבל מלגת בתר-דוקטורט בעברית או באנגלית.