לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

טקס הענקת תואר מוסמך תשע"ז 25-27.6.2017

25.6.2017- הפקולטה למדעי הרוח, הפקולטה לחינוך, הפקולטה לניהול

26.6.2017- הפקולטה למדעי החברה, הפקולטה למדעי הטבע

27.6.2017- הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, הפקולטה למשפטים

 

הנחייה, צילום וידיאו ועריכה: ניר גושן

 

הרשות ללימודים מתקדמים מברכת את מקבלי התואר מוסמך לשנה"ל תשע"ז

להורדת קובץ מקבלי התואר