לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

טקס מוסמך האוניברסיטה תשס"ט 30/6-1/7/2009