לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

מוסמכי אוניברסיטת חיפה, מחזור 50, שנה״ל תשע״ז

הרשות ללימודים מתקדמים מברכת את מקבלי התואר מוסמך לשנה"ל תשע"ז

להורדת קובץ מקבלי התואר