לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

מלגות מתקציבי חוקרים

מטרתן לערב תלמידי מ"א בפרויקטים של חוקרים באוניברסיטה. מלגות אלה ניתנות מכספי המחקר של החוקר לתלמיד שנמצא במצב לימודים תקין, והחוקר מעוניין לשתף אותו במחקרו.

ניתן לעיין בהליך להגשת הבקשות בתקנון המלגות המלא.

מרכזת לשכה ואחראית מלגות ומענקים
גב' דליה גלזר- גרשמן
gdalia@univ.haifa.ac.il
טל': 04-8240244 (פנימי 2244)