לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

כנס מידע ליוצאים לדוקטורט או פוסט-דוקטורט בחו"ל מטעם המועצה להשכלה גבוהה

קבוצת המחקר לביטחון לאומי ומודיעין (SIRG)

הזמנה לתלמידי מחקר ובוגרי תארים מתקדמים להצטרף לקבוצת המחקר לביטחון לאומי ומודיעין (SIRG)

קול קורא

מועד אחרון למשלוח הינו: 24.6.2012

כנס מידע ליוצאים לדוקטורט או פוסט-דוקטורט בחו"ל

בכוונת המועצה להשכלה גבוהה לקיים כנס מידע ליוצאים לדוקטורט או פוסט-דוקטורט בחו"ל בתאריך ה-25 ליוני 2012 בשעה 18:00 בירושלים.

תכנית הכנס ורישום

קרן חינוך ארה"ב-ישראל - יום עיון שנתי

תחרות פרסי מחקר 2012- מרכז מורשת בגין

מועד אחרון להגשת מועמדות: יום ה' כ"א באב תשע"ב, 9 באוגוסט 2012

מלגות ופרסים למחקר ועבודות מצטיינות מטעם עמיתי קק"ל- תשע"ב

להגשה לא יאוחר מתאריך 15.5.2012

מלגת לימודים באוניברסיטת מיינץ 2012-2013

הגשת מועמדות לא יאוחר מתאריך 14.5.2012

מלגות לימודים לקורס קיץ בינ"ל ללימודי השפה והתרבות הגרמנית במיינץ

הגשת מועמדות לא יאוחר מתאריך 14.5.2012

מלגות דוקטורט באקולוגיה ימית של שמירת טבע באגן הלבנט

להגשה לא יאוחר מתאריך 25.5.2012

מלגות לסטודנטים יוצאי איראן - קרן מכבים

פניות יתקבלו עד ה-15 באפריל

תכנית "עמיתי ממשק"

התכנית מיועדת לבעלי תואר שלישי ופוסט דוקטורנטים המעוניינים להשפיע על סדר היום הציבורי בתחומי הסביבה בישראל
פרטים נוספים באתר האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה:
ההרשמה תמשך עד מוצאי שבת 31.3.2012

הקרן על שם רחל וסלים בנין - תשע"ב

יש לצרף לבקשה תלוש משכורת, גליונות ציונים וכל מסמך המעיד על פעילות חברתית.
להגשה לא יאוחר מתאריך 25.3.2012

פרס שזר לחקר תולדות ישראל לשנת תשע"ב

כל תלמיד לתואר שלישי בתולדות עם ישראל (עד גיל 40) בכל אחת מהאוניברסיטאות בישראל רשאי להגיש את מועמדותו לקבלת המִלגה. לבקשת המועמדות יצרף המבקש ארבעה עותקים מהצעת המחקר, פירוט קורות חיים, רשימת הישגיו בלימודים ומכתבי המלצה של לפחות שני מורים מחוג לימודיו.
בקשות למועמדות יוגשו על ידי המעוניינים לא יאוחר מיום שלישי, ט' באייר תשע"ב, 1 במאי 2012.

מלגות משרד החקלאות ופיתוח הכפר לתלמידי מוסמך ודוקטור לשנת הלימודים תשע"ב

להגשה לא יאוחר מתאריך 31.3.2012

מלגות ללימודי אירופה לתואר MA

מועמדות למלגות ללימודי אירופה לתואר MA באחד הקמפוסים של קולג' אירופה - ברוג', בלגיה או נטולין, פולין.

קול קורא באנגלית, קול קורא בצרפתית

המלגות מיועדות לבוגרי תואר ראשון באחת ממדינות ENPI (ישראל כלולה ברשימה), ותאריך היעד להגשת מועמדות הוא 15.3.2012.

לפרטים ולמידע נוסף אנא ראו באתר התכנית: http://www.coleurope.eu/

הקרן ע"ש פנינה וזאב ברנובסקי

פרסי מחקר לעבודות מחקר מצטיינות בתחום הגיל הרך לשנת תשע"ב

פניות תתקבלנה עד ליום ראשון 23.2.2012.

הקרן לבריאות וסביבה

מלגות לקורסים קצרים בחו"ל (2012)

באפידמיולוגיה סביבתית, טוקסיקולוגיה והערכת חשיפה למזהמים סביבתיים.

לפרטים נוספים ולאופן הגשת בקשה –  לחץ כאן

לרשימת הקורסים הקצרים – לחץ כאן

מלגת ורנר אוטו לסטודנטיות ערביות מצטיינות לתארים מתקדמים תשע"ב

מלגות המרכז היהודי ערבי -ורנר אוטו - קהל יעד: סטודנטיות ערביות הלומדות לתואר מתקדם באוניברסיטת חיפה

קול קורא

להגשה לא יאוחר מתאריך 29.2.2012

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות המסלול ללימודי מדינת ישראל

מערכת כתב העת 'ישראלים' מבקשת לקבל מאמרי מחקר של תלמידי תארים מתקדמים

קול קורא

להגשה לא יאוחר מתאריך 1.3.2012

Daughters for Life/ Trent University Scholarship Application

Trent and DFL are welcoming up to six female graduate students to begin their studies in the Fall of 2012 at Trent University.

Candidates must apply directly to Trent University's School of Graduate Studies by March 1st for Fall 2012 admission.  All decisions on admission are at the discretion of the University following established guidelines and procedures.

Candidates must also fill out a Daughters for Life Scholarship application (attached).  Students should return these applications to DFL by February 15 so that the Foundation can nominate a few candidates for the scholarship.

קול קורא וטופס

מלגות לנסיעה לחו"ל לתלמידי דוקטורט בתחום הטקסונומיה

להגשה לא יאוחר מתאריך 10.5.2012

מלגת פוסט-דוקטורט בתחום זכויות האדם

להגשה לא יאוחר מתאריך 12.2.2012

תכנית הכשרה, מחקר ומלגות בתחום זכויות האדם והיהדות


הצעות במסגרת תכנית COST – European Cooperation in Science & Technology

המועד האחרון להגשת הצעות במסגרת הקול הקורא המצ"ב הוא יום ו' 30.3.2012 בשעה 17:00 שעון בריסל

פרסי לימודים - מכון ז'בוטינסקי בישראל

להגשה לא יאוחר מתאריך 1.5.2012

מרכז משה דיין באוניברסיטת ת"א - אודות מלגות לימודים בתורכיה לשנת 2012

להגשה לא יאוחר מתאריך 20.2.2012

מלגת מחקר ע"ש ניובאוואר לדוקטורנטים מצטיינים מטעם המכון למחקרי ביטחון לאומי שליד אוניברסיטת תל אביב

ניתן להגיש מועמדות עד ה- 1.3.2012.

מענקי מחקר- איגוד האינטרנט הישראלי

על הבקשה להתקבל לא יאוחר מתאריך 1 במרץ 2012 בכתובת דואר אלקטרוני
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. כקובץ PDF.

נופי ידע - לתלמידי המחקר בפקולטה למדעי הרוח

הרצאה - לימודים בתואר שני ושלישי בארה"ב

למעוניינים להירשם יש לשלוח שם, ת.ז. ושם החוג לדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מלגות ומענקים מטעם שגרירות צרפת

להגשה לא יאוחר מתאריך 1.3.2012

מלגות בתחום מדעי הרוח והחברה

להגשה לא יאוחר מתאריך 31.1.2012

מלגות מקרן אייסף לדוקטורנטים ובתר דוקטורנטים

מכון וולטר ליבך לחינוך לדו קיום יהודי וערבי

קול קורא

להגשה לא יאוחר מיום 1.2.2012

הכנס הארצי הרביעי של תוכנית עמיתי אייסף לתלמידי דוקטורט

מלגות במדעי הרוח והחברה

תאריך אחרון למשלוח המסמכים: 31.1.2012

לימודי קיץ לתלמידי דוקטורט בלימודי יהדות

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. עד לתאריך 1 בינואר 2012

קרן המלגות לסטודנטים דרוזים וצ'רקסים

מלגות מקרן ריגר

להגשה לא יאוחר מתאריך 31.3.2012

בגלל הרוח - קבוצות עניין לדוקטורנטים

מלגות הצטיינות לתואר שני שנה א' – תשע"ב מטעם הרשות ללימודים מתקדמים

גובה המלגות 5,000 ₪, תאריך היעד להגשת מועמדים 4.12.2011.

קול קורא

הקרן לבריאות הסביבה

מלגות לימודים לתואר שני בלימסול- קפריסין

המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות

הצעות מקדמיות למענקי מחקר ובקשות למלגות בשלושה תחומי מחקר עיקריים:ארגון שירותי הבריאות; כלכלת הבריאות; איכות שירותי הבריאות קול קורא

נושאים העוסקים בהערכות לקראת הזדקנות האוכלוסייה יקבלו השנה מקדם חשיבות בתהליך ההערכה. מועד אחרון להגשת הצעות מקדמיות למענקי מחקר ובקשות למלגות:1.1.2012 , שעה 15:00.

להגשת הצעה מקדמית אנא היכנסו לאתר המכון בכתובת: www.israelhpr.org.il בשאלות וברורים אתם מוזמנים לפנות למכון הלאומי טל: 03-5303516/7, פקס: 03-5303250

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מלגות לתלמידי תואר שני בשיתוף עם התעשייה לשנת 2011

לתחומי מדעים מדויקים, מדעי הטבע , מדעי הרפואה, מועד אחרון להגשה: 29.11.2011

קול קורא, קול קורא, טופס

סדנא לתלמידי התארים המתקדמים במדעי המחשב

מלגות מטעם ממשלת פינלנד

המלגה מוצעת לחוקרים בשלב הדוקטורט שלהם (אינה מיועדת לפוסט-דוקטורט) לתקופה של 3-9 חודשים, הכוללת מחקר והוראה במוסד להשכלה גבוהה בפינלנד.

במסגרת המלגה יינתנו 1200 יורו דמי מחיה בחודש. קול קורא

המועד האחרון להגשת הבקשות הוא 28 בפברואר 2012.

לפרטים והגשת מועמדות יש לפנות ישירות לשגרירות פינלנד בישראל:

הגב' סוזן מילנר

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טלפון- 03-7456606

Erasmus Mundus Programme

Erasmus Mundus Programme - BioHealth Computing Graduate School campaign for 2012/2103 Students Application

Deadline for online application is 25th of November 2011 to 15 th of January 2012

Practical Informations, Application and Scholarships

הזמנה למפגש הראשון בסדרת מפגשי סמינר הדיקן

1.   דיאלוג מחקרי של דוקטורנטים במדעי הרוח. המפגש יתקיים ביום ד' 09.11.2011 בין השעות 16:00 – 18:00 באודיטוריום 146, אגף הספרייה החדש.

מלגות עידוד לתלמידי מוסמך ודוקטורט בתחום הזיקנה

יש להעביר הצעות עד לתאריך 31.12.2011

קרן וולף

מלגות קרן וולף לדוקטורנטים מצטיינים, ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 21.11.2011

"קול קורא" להגשת תקצירים ועבודות לכנס מחקרי בנושא שקיפות ואתיקה בארגונים

מועד אחרון להגשת תקצירים 4.12.2011

מלגת משרד החינוך לסטודנטים בדואים

להגשה עד 20.11.2011

מלגות לעבודות מחקר בתחום חקר הטרור והקרן ע"ש דפנה ושלמה גל ז"ל

לעבודה בתחום המלחמה המקוונת - שדה הקרב העתידי ובניית יכולת ההרתעה אל מול גופי טרור. להגשה עד 31.12.2011.

מלגות המרכז למורשת המודיעין - קרן ענבר

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 20.1.2012

פרס ורבורג תשע"ב

פרסי מחקר במדעי היהדות ע"ש מוריץ ושרלוטה ורבורג ז"ל

מועד אחרון להגשת הבקשה: יום שלישי, י"ד בטבת תשע"א, 15 בינואר 2012

קול קורא

מרכז קומפר לחקר האנטישמיות והגזענות

מלגות לתלמידי תואר שני ושלישי לשנה"ל תשע"ב, מועמדות למלגה ניתן להגיש עד 1 בנובמבר 2011 לד"ר יעל גרנות-ביין This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

קול קורא

הקרן לבריאות וסביבה

קול קורא למלגות פוסט-דוקטורט לשנת 2011 - מועד חורף,מועד האחרון להגשת הבקשות: 1 בדצמבר 2011

קול קורא

מלגות משרד המדע לאזרחי ישראל ערבים דרוזים וצ'רקסים

להגשה ברשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 11.9.2011 בשעה 12:00

קרן של"ם

מסייעת במימון מחקרים ועבודות גמר לתואר שני ושלישי, בכל נושא המקדם את איכות חייהם של אנשים עם פיגור שכלי והסובבים אותם.

מלגות אהרן ואפרים קציר

עבור השתלמות במחקר ובלימוד שיטות במעבדות מובילות בעולם בתחומים של מדעי החיים, מדעים מדויקים והנדסה. מועדים להגשת בקשות 1 בינואר, 1 במאי, 1 בספטמבר כל שנה

סדנת כתיבה אקדמית בשפה האנגלית מטעם US-Israel Educational Foundation

מלגות מטעם משרד התשתיות הלאומיות

מלגות לשנים האקדמיות התשע"ב-התשע"ה, לתלמידי תואר ראשון או שני בתחומי האנרגיה
להגשה ברשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מיום ה' 15.9 עד השעה 12:00

הזמנה להגשת מועמדות לעבודה באו"ם

הרשמה לבחינות עד ליום 8.9.2011

מיזם משותף של הקרן לבריאות וסביבה והאיגוד לרפואת ילדים

מענקי מחקר בנושא השפעת זיהום סביבתי על בריאות ילדים בישראל

קול קורא

מרכז מחקר כרמל באוניברסיטת חיפה

מרכז מחקר כרמל באוניברסיטת חיפה - מודיע על מלגות עידוד לתלמידי תואר שני ושלישי לשם קידום המחקר בכרמל לשנת הלימודים תשע"ב.

המטרה העיקרית של התוכנית היא לעודד תלמידים מתקדמים לקראת תואר שני ושלישי לבחור תחום מחקר הקשור לכרמל כנושא עבודת התיזה שלהם.  התוכנית פתוחה לסטודנטים בכל תחומי המחקר ומכל הפקולטות באוניברסיטה. במסגרת התוכנית תחולקנה ארבע מלגות מחקר בסך 5,000 ₪ כ"א ומלגה אחת אישית (שתינתן כמלגת מחיה) בסך 12,000 ₪ יש להגיש עד ה-1.10.2011 לרשות ללימודים מתקדמים.

קול קורא וטופס

 

האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך

האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך - מענקי מחקר לדוקטורט. מועד הגשה סופי לרשות ללימודים מתקדמים 1.11.2011, יש לפעול עפ"י ההנחיות בצרופה.

"קול קורא"

עמותת PMI העמותה לניהול פרויקטים בישראל

עמותת PMI העמותה לניהול פרויקטים בישראל, מלגות בסך 15,000 ₪ לסטודנטים בתחום ניהול פרויקטים לשנת הלימודים 2012. מועד אחרון להגשה לעמותה 15.9.2011.

"קול קורא"

מלגות ות"ת ע"ש נחמיה לבציון לדוקטורנטים מצטיינים

מלגות ות"ת ע"ש נחמיה לבציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה כל מלגה הינה בסך של

52,200 ש"ח לשנה למשך 3 שנים אקדמיות בנוסף תעמיד האוניברסיטה לרשותו של כל

מלגאי סכום שנתי של 4,800 ש"ח לכיסוי הוצאות מחקר יש להגיש לרשות ללימודים

מתקדמים עד 8.9.2011.

"קול קורא", טופס, נספח- הגדרת פריפריה

קרן מתנאל

אוניברסיטת חיפה וקרן מתנאל  יעניקו  6 מלגות שמטרתן עידוד ותמיכה בסטודנטים מצטיינים שבשנה"ל תשע"ב יחלו לימודי התואר השלישי (דוקטורט) במוסד.

 יש להגיש תיק מועמדות ב-10 עותקים עד יום 15.9.2011 לרשות ללימודים מתקדמים.

קול קורא, טופס

מלגות ע"ש פרופ' נתן רוטנשטרייך

קול קורא למלגות ע"ש פרופ' נתן רוטנשטרייך מחזור י"ח  לשנים תשע"ב תשע"ד

מלגות ע"ש זבולון המר לתלמידי תואר שני

תכנית מלגות ע"ש זבולון המר לתלמידי תואר שני באוניברסיטאות  בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות תשע"ב (מחזור י"ג), להגשה עד 27.7.2011  לרשות ללימודים מתקדמים.

תוכנית ארסמוס מונדוס - מלגות לימודים באירופה לתלמידי דוקטורט ופוסט דוקטורט

מלגות לימודים באירופה לתלמידי דוקטורט ופוסט דוקטורט לתוכנית ארסמוס מונודס. מועד נסיעה:  סמסטר ב' תשע"ב (2011-2012).

המלגות מיועדות לסטודנטים רשומים, העונים על הקריטריונים  ונמצאים בסטטוס אקדמי ומנהלי תקין. מועד סופי להגשה הוא ה-5.8.2011.

אתר התוכנית:https://www.em2il.muni.cz / בכל שאלה ניתן לפנות אל כלנית במייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה

קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה מציעה ארבע מלגות בגובה 5,000 ₪ כל אחת ומלגת מחקר מלאה לשלוש שנים בגובה 132,000 ₪ לתלמיד/ה שיעסקו בנושאים גאואסטרטגיים