לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

מלגה לדוקטורנט ופרסי לימודים לסטודנטים- מכון זבוטינסקי

קול קורא

מועד אחרון להגשה לקרן 1.5.2013

מכון וולטר ליבך לחינוך לדו-קיום יהודי-ערבי- פרס על עבודות תזה או דוקטורט

קול קורא

ניתן להגיש יאוחר מתאריך ה- 12.3.2013

קרן ע"ש פרופ' רפאל פרנקל- מלגות הצטיינות 2012/2013

קול קורא

מועד הגשת הבקשות הוא עד יום ה' 24.1.2013

The Daughters For life מציעה מלגות לימודים באוניברסיטת Trent

קול קורא, טופס בקשה

ניתן להגיש לא יאוחר מתאריך 1.2.2013

הגשת הצעות מקדמיות למענקי מחקר 2013 תשע"ג

המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות

קול קורא

מועד אחרון להגשת הצעות מקדמיות למענקי מחקר: יום שלישי, יט' טבת תשע"ג, 1.1.2013, שעה 15:00

מלגות לסטודנטים בדואים לשנה"ל תשע"ג

קול קורא

ארגון יוצאי מרכז אירופה- מלגות ללימודים אקדמיים לשנת תשע"ג

קול קורא

ניתן להגיש את טופס הבקשה למלגה החל מ 1/12/2012 ועד 31/1/13 – בקשות שיוגשו לאחר מועד זה, לא יועברו לוועדת המלגות להערכה

טופס הבקשה יעלה לאתר האינטרנט החל מה 1 בדצמבר 2012

המכון הישראלי לדמוקרטיה- תכנית המלגות לשנת תשע"ד

קול קורא

מועד אחרון להגשת המועמדות: יום רביעי, ט' בניסן תשע"ג, 20 במרץ 2013

מלגות לתלמידי תואר שני ושלישי לשנה"ל תשע"ג

מרכז קומפר לחקר האנטישמיות והגזענות

קול קורא

ניתן להגיש לא יאוחר מתאריך 31.12.2013

פרס מקרן הפרסים של יד ושם תשע"ג

בהמשך לפניות שהתקבלו בדבר הארכת מועד הגשת מלגות יד ושם לתלמידי מחקר (מ"א וד"ר)

הוחלט להאריך את המועד עד ל-  ד' בשבט תשע"ג, 15 בינואר 2013

טפסים מעודכנים

תכנית עמיתים חדשה של קרן פוזן

הזמנה

מלגות לדוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים - השותפות הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

קול קורא

מלגות הקהילה הצרפתית והקהילה הפלמית של בלגיה לתלמידי תואר שני

קול קורא

להגשה לא יאוחר מתאריך 31.1.2013

מלגות לסטודנטים עמותת PMI

ועדת מלגות של עמותת ה- PMI החליטה לתת ארכה להגשה מאוחרת של בקשות למלגה מטעם ה- PMI לשנת הלימודים תשע"ג.

קול קורא

מלגות צ'ארלס קלור לתלמידי תואר שלישי בתחומי המדעים - לשנת תשע"ג

קול קורא, טופס בקשה

הגשה לרשות ללימודים מתקדמים עד 1.1.2013 שעה 12:00

מלגות העמותה לחקר שירותי הבריאות 2013 תשע"ג

קול קורא

הגשה ישירה לעמותה עד ה- 1.1.2013

השתתפות בסמינר בינלאומי 43rd St. Gallen Symposium

קול קורא

הגשת הצעות מחקר למשרד להגנת הסביבה- שיקום הכרמל ומניעת שריפות יער בכרמל, לשנת 2012

הגשת הצעות מחקר למשרד להגנת הסביבה - בניה ירוקה , לשנת 2012


מלגות מחקר ע"ש ניובאוואר תשע"ג

לדוקטורנטים מצטיינים מטעם המכון למחקרי ביטחון לאומי שליד אוניברסיטת תל אביב
ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 1.12.2012

פרסי מחקר במדעי היהדות ע"ש מוריץ ושרלוטה ורבורג ז"ל- תשע"ג

לתלמידי דוקטוקט ופוסט דוקטור

מועד אחרון להגשת הבקשה: יום שלישי, כ"ח בטבת תשע"ג, 31 בדצמבר 2012

קול קורא

מכון שטראוס- מלגות אישיות למימון העסקת חוקרים בתחום התזונה

הגשת מועמדות לא יאוחר מיום 30.10.2012

מרכז דוב יזרעאלי לשקיפות ואתיקה בארגונים

הגשת תקצירים ועבודות לכנס מחקרי-אקדמי בנוושא שקיפות וואתיקה בארגוונים
מועד אחרון להגשת תקצירים: 25.11.2012

קול קורא למלגות לתואר שני בטקסונומיה לשנת תשע"ג

מועד הגשה האחרון למלגות לתלמידי תואר שני בטקסונומיה הוא 15 בנובמבר 2012.

קול קורא למלגות לדוקטורט בטקסונומיה לשנת תשע"ג

המועד האחרון להגשת הבקשות למלגות דוקטורט הוא ה-15 בנובמבר 2012.

Finnish Government Scholarship - 2013-2014

ניתן להגיש לא יאוחר מתאריך 28.2.2013

Academic English Writing Course for M.A. and Ph.D. Students

הפקולטה למדעי הרוח מקיימת קורס הפתוח לכלל התלמידים לתארים מתקדמים.
קול קורא

לפרטים יש לפנות במייל בצרוף הטופס   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מלגות הקרן על שם יאיר גוראון ז"ל

מטרתן עידוד מחקר שיתמקד בסביבה, חקלאות, ביוטכנולוגיה, מדעי הסביבה, יחסי סביבה וחקלאות,התמודדות עם סיכונים ושיטות לניהול סיכונים בחקלאות, מים, אנרגיה ומגוון המינים בחי ובצומח בערבה. את הפניות יש להעביר עד לתאריך 30/11/12   לידי אילון גדיאל במייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או בדואר -מו"פ ערבה תיכונה וצפונית, מרכז ספיר ד.נ ערבה 86825

מלגות מתקדרת חייקין לגיאואסטרטגיה

לתלמידים מצטיינים בתארים שני או שלישי שתחום התמחותם הוא נושאים גאואסטרטגיים תיאורטיים או מעשיים - לדוגמא: תהליכי עיור ובטחון לאומי, התמודדות עם אסונות רבי נפגעים, אקולוגיה ובטחון לאומי, שינויי אקלים ובטחון לאומי, משאבי טבע ובטחון לאומי או מדיניות פיזור האוכלוסייה ובטחונה הלאומי של ישראל.

הקרן לבריאות וסביבה- קול קורא למלגות פוסט-דוקטורט לשנת 2012 - מועד חורף

ניתן להגיש מועמדות עד 2.12.2012

תוכנית קרן אייסף- מלגות לתלמידי תואר שני

תכנית המלגות של הרשות השנייה לעידוד מחקרים בתחום התקשורת

ניתן להגיש לא יאוחר מתאריך 29.11.2012

מלגת שאול קגן ללימודי שואה

תאריך אחרון להגשה: 11.1.2013

קרן של"ם

מענקים להצעות לעבודות גמר לתואר שני ושלישי בתחום הפיגור השכלי

האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפ"י)

תחרות נושא פרס לעבודת מחקר לתואר שני או שלישי בתחום המדידה וההערכה

PMI העמותה לניהול פרויקטים בישראל

מלגה לסטודנטים המבצעים עבודות מחקר בנושא ניהול פרויקטים לשנה"ל תשע"ג

"קול קורא" להגשת מאמרים לכתב העת 'ישראלים'

המסלול ללימודי מדינת ישראל באוניברסיטת בן גוריון בשיתוף מכון בן גוריון מוציאים לאור את כתב העת 'ישראלים' המבקש לשרטט את דיוקנה של החברה הישראלית על-ידי הארת נדבכים שונים בתולדות מדינת ישראל והציונות וחקירת החברה הישראלית על שלל היבטיה.

'ישראלים' מעוניין לקבל מאמרי מחקר של תלמידים העוסקים בסוגיות בחברה הישראלית על כל היבטיה.

"קול קורא"

הכנס השנתי של לשכת המדען הראשי במשרד האנרגיה והמים

בחינות מדינתיות למשרה באו"ם