לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

מידע על הלוואות הטעם האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית

מלגות משרד האנרגיה והמים בתחום הגיאולוגיה וגיואופיסיקה של דלקים פוסיליים ובתחום הסייסמולוגיה

משרד האנרגיה והמים ממשיך את פרויקט  המלגות לסטודנטים שהחל בשנה שעברה, ויעניק גם השנה מלגות לסטודנטים המקבלים את הכשרתם באחד מתחומי פעילות המשרד, והפעם בתחומי מדעי האדמה. המלגות, בהיקף של עד 60,000 ש"ח לשנה, יינתנו לסטודנטים לתארים שני או שלישי במסלולים הכוללים ביצוע תזה (עבודת מחקר) או פרויקט גמר בתחומי הגיאולוגיה והגיאופיסיקה של דלקים פוסיליים (נפט וגז טבעי) ובתחום הסיסמולוגיה.

פרטים על הקריטריונים השונים להגשת הבקשות למלגה ועל דרך הגשתן ניתן למצוא באתר משרד האנרגיה והמים: .www.energy.gov.il

מועד ההגשה תם ביום חמישי 30.8.2012

מלגות מטעם שגרירות יון

המלגות מיועדות לחוגים הבאים:

תולדות ישראל, היסטוריה כללית, ביה"ס למדעי המדינה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

קול קורא, טופס בקשה


מלגות ע"ש פרופ' נתן רוטנשטרייך מחזור י"ט לשנים תשע"ג- תשע"ה

להגשה לא יאוחר מתאריך 15.8.2012

בטרם- מלגה לתארים מתקדמים למחקר בבטיחות ילדים

ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים מעוניין לקדם את המחקר ואת החוקרים בישראל בתחום בטיחות ילדים. למטרה זו ארגון 'בטרם' מעניק מדי שנה כ- 5 מלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים לעידוד מחקר בנושאי קידום בטיחות ומניעת היפגעות ילדים בישראל. המלגות מיועדות לסטודנטים לתואר שני או שלישי מתחומי דעת שונים שנושא המחקר שלהם הינו בתחום בטיחות ילדים. רשאים להגיש בקשה סטודנטים שכבר קיבלו אישור להצעת המחקר לתואר שני או שלישי. סכום המלגה עומד על 10000 ₪. המועמדים נדרשים להעביר הצעת המחקר, קורות חיים, המלצות וטופס לשיפוט בוועדה מדעית. מצ"ב קול קורא ל- 2013

שרון לוי

ראש תחום מחקר - אגף מחקר ופיתוח

ארגון בטרם לבטיחות ילדים

טל. 03-9263123, פקס 03-7254668

רח' הסיבים 18, קרית מטלון, ת.ד. 7050 פ"ת 49170

www.beterem.org

קול קורא

תאריך אחרון להגשה: 31.10.2012

מלגות ע"ש לוי אשכול לתואר שלישי לשנת 2012

ניתן להגיש לא יאוחר מתאריך 19.6.2012

מלגות ע"ש יובל נאמן לתואר שלישי לשנת 2012

ניתן להגיש לא יאוחר מתאריך 5.7.2012

מלגות ות"ת ע"ש נחמיה לבציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה תשע"ג

מלגות ות"ת ע"ש נחמיה לבציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה כל מלגה הינה בסך של

60,000 ש"ח לשנה למשך 3 שנים אקדמיות בנוסף תעמיד האוניברסיטה לרשותו של כל

מלגאי סכום שנתי של 10,000 ש"ח לכיסוי הוצאות מחקר.

יש להגיש לרשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מתאריך 3.6.2012.

קול קורא, טופס בקשה, נספח- הגדרת פריפריה

מלגות לנסיעה לחו"ל לתלמידי תואר שני בתחום הטקסונומיה תשע"ג

להגשה לא יאוחר מתאריך 10.5.2012