לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

מכון וולטר ליבך לחינוך לדו-קיום יהודי-ערבי- פרס על עבודות תזה או דוקטורט

קול קורא

ניתן להגיש יאוחר מתאריך ה- 12.3.2013