לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

קרן ע"ש פרופ' רפאל פרנקל- מלגות הצטיינות 2012/2013

קול קורא

מועד הגשת הבקשות הוא עד יום ה' 24.1.2013