לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

תחרות "המאמר הנבחר 2014"- תחרות נושאת פרסים לכותבים צעירים של מערכת ג'מאעה

קול קורא

מועד אחרון להגשת מאמרים לתחרות 30.6.2014

הכנס הארצי הראשון לדוקטורנטים/ות בהתנהגות ארגונית

קול קורא

מועד אחרון למשלוח תקצירים הוא 30.4.2014

מלגות מטעם הבמה לתולדות ארץ ישראל והעם היהודי

קול קורא, טופס בקשה

בקשות יתקבלו עד לתאריך 1.5.2014

מלגות לתואר שני מקרן "בן –זאב" לעידוד מחקר בתחום הרגשות תשע"ד-ה

קול קורא, טופס בקשה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 22.4.2014

מלגות הקרן על שם רחל וסלים בנין תשע"ד

קול קורא, טופס בקשה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 3.4.2014

מלגות דוקטורט באקולוגיה ימית של שמירת טבע באגן הלבנט

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 30.4.2014

כנס מידע של המועצה להשכלה גבוהה - ליוצאים לדוקטורט או פוסט-דוקטורט בחו"ל

קול קורא

הכנס יתקיים ביום א' 30.3.2014

תכנית קיץ של קרן תקוה- פילוסופיה פוליטית, תיאוריה כלכלית, חשיבה אסטרטגית

קול קורא

ניתן להירשם עד לתאריך 27.4.2014

מלגות ע"ש פרופ' נתן רוטנשטרייך מחזור כ"א לשנים תשע"ה- תשע"ז

להגשה לפקולטה למדעי הרוח ע"י החוגים, לא יאוחר מתאריך 30.4.2014

מכון ז'בוטינסקי- מילגה לדוקטורט ופרסי לימודים לסטודנטים

קול קורא

א.ס.ף.- ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל - הזמנה לעריכת מחקרים

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 30.4.2014

פרס שזר לחקר תולדות ישראל- תשע"ד

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד ליום שישי 9.5.2014

The Second Annual Eric and Sheila Samson Prime Minister's Prize for Innovation in Alternative Fuels for Transportation

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 30.4.2014

מלגות רשות המים

קול קורא

מועד הגשת הצעות המחקר המקדמיות בקול הקורא 2014 הוארך מה-22.04.14 ל-29.04.14 מיועד לחוגים גאוגרפיה ולימודי סביבה, ניהול מטו"ס, ציוויליזציות ימיות, מדעים גיאוימיים, ביולוגיה ימית.

התכנית לקידום המחקר האקדמי בתחום איכות ובדיקות תוכנה

קול קורא, תקנון, מודעה

ניתן להגיש לא יאוחר מתאריך 15.4.2014

מלגות ופרסים למחקר ולעבודות מצטיינות מטעם "עמיתי קק"ל" – תשע"ד

קול קורא, טופס בקשה

ניתן להגיש לא יאוחר מתאריך 15.5.2014

מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית ובני המיעוטים – מחזור י"ג לשנים תשע"ה-תשע"ז

קול קורא לתלמידי דוקטורט, טופס בקשה, טופס פנימי, טופס המלצה

תלמידי הדוקטורט יוכלו  להגיש מועמדות למלגה לא יאוחר מיום חמישי 15.5.2014

קול קורא והנחיות לתלמידי מוסמך, טופס בקשה

תלמידי המוסמך יוכלו להגיש מועמדות למלגה לא יאוחר מיום חמישי 1.5.2014.

קולות קוראים- מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי חרום

מלגות, מחקר

פרס הכט תשע"ד

קול קורא

ניתן להגיש לא יאוחר מתאריך 15.3.2014

המכון הישראלי לדמוקרטיה- תכנית הכשרה, מחקר ומלגות בתחום זכויות האדם והיהדות

קול קורא

מועד אחרון להגשת המועמדות: יום רביעי, ט' בניסן תשע"ד, 9 באפריל 2014

מלגות קרן ולוולה ע"ש הרברט (ולוולה) ז"ל, לעידוד עבודות מחקר ומעשים ראויים לציון בתחום המודיעין

קול קורא

על הבקשות להגיע עד ליום 15.4.2014

מלגת ורנר אוטו לסטודנטיות ערביות מצטיינות לתארים מתקדמים- תשע"ד

קול קורא

ניתן להגיש לא יאוחר מתאריך 31.1.2014

פרס לימודים מקרן ע"ש פרופ' אריה שירום ז"ל

קול קורא

ניתן להגיש עד לתאריך 31.3.2014

מלגות הקרן להנצחת בירנבוים שרה טובה, אברהם ורחל ז"ל- תשע"ד

קול קורא, טופס בקשה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 15.1.2014

קרן ע"ש פרופ' רפאל פרנקל (ע"ר) - מלגות הצטיינות 2013/2014

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום 17.1.2014

קרן חינוך ארה"ב-הזמנה להרצאה על לימודים לתואר שני ושלישי בארה"ב

הזמנה

מכון וולטר ליבך לחינוך לדו-קיום יהודי-ערבי- פרס על עבודות תזה או דוקטורט

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך  12.3.14

רוצה ללמוד סמסטר או שנה בחו"ל? זאת ההזדמנות שלך !

קול קורא

מספר המקומות באולם מוגבל כל הקודם זוכה !

Christian and Jewish Religious Conversions in Late Antiquity and the Classical Islamic Period- Doctoral Fellowships, 2014-2016

Call for Applications

Final date for submitting application: March 1, 2014

מילגה בלימודים קנדיים לשנת תשע"ד – 2014-2015

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 16.2.2014

מלגות צ'ארלס קלור לתלמידי תואר שלישי בתחומי המדעים - לשנת תשע"ד

קול קורא, טופס בקשה

הגשה לרשות ללימודים מתקדמים עד 1.1.2013 שעה 12:00

מלגות משרד החקלאות ופיתוח הכפר - תשע"ד

קול קורא, טופס

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שני 25.11.2013

מכון בן - צבי לחקר קהילות ישראל במזרח- הגשת בקשות למענקים לשנת תשע"ד

קול קורא

ניתן להגיש בקשה לא יאוחר מתאריך 5.1.2014

מרכז קומפר לחקר האנטישמיות והגזענות- מלגות לתלמידי תואר שני, שלישי ופוסט-דוקטורט לשנה"ל תשע"ד

קול קורא

ניתן להגיש עד 5 בדצמבר 2013

קרן וולף תשע"ד

מלגות קרן וולף לדוקטורנטים מצטיינים, ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 21.11.2013

קול קורא, טופס

עמיתי מרטין בובר במדעי הרוח והחברה לפוסט דוקטורנטים בשנה האקדמית תשע"ה

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 5.1.2014

מענקים/הלוואות מטעם משרד החינוך לשנת הלימודים תשע"ד

קול קורא

ניתן להגיש בקשות לא יאוחר מתאריך 15.12.2013

The Danish-Israeli Study Foundation In Memory of Josef and Regine Nachemsohn

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 31.12.2013

פרס ציגלר תשע"ד

קול קורא

המועד האחרון להגשת העבודות הוא 31.7.2014

המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות- הגשת הצעות מחקר 2014

קול קורא

ניתן להגיש עד לתאריך 1.1.2014 בשעה 15:00

עמותת חינוך לפסגות- מלגות פעילות

קול קורא

תכנית מלגות לתלמידי תואר שני מחקרי באוניברסיטאות לבני החברה הערבית

קול קורא, טופס בקשה

ניתן להגיש לא יאוחר מתאריך 20.10.2013 בשעה 12:00

New Internship Opportunities at the ILO

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 23.9.2013

מלגות סוציו אקונומיות לתלמידי התואר השני תשע"ד

מלגות סוציו אקונומיות לתלמידי התואר השני תשע"ד

קול קורא

התכנית למלגות לפוסט דוקטורנטים במדעי החברה מיסודה של האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 30.9.2013

למלגות לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים לשנת הלימודים ה'תשע"ד לתלמידי תואר שני ושלישי

קול קורא, טופס, הסכם, נהלי עבודה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום 29.9.2013 בשעה 12:00

להגשת בקשות להשתלמות בינלאומית לסטודנטים לתואר שלישי, לעידוד מעורבותם במחקר בינלאומי לשנים 2013-14

קול קורא, הסכם, נהלי עבודה, טופס

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום 29.9.2013 בשעה 12:00

מלגות נשיא המדינה למצויינות וחדשנות מדעית לדוקטורנטים מצטיינים בתחום חקר המוח

קול קורא, תקנון, טופס מועמדות, כתב התחייבות, אישור המוסד

לתשומת ליבכם- את אישור הלימודים יש להחתים אצל סיגלית רג'ואן ברשות ללימודים מתקדמים

ניתן להגיש לא יאוחר מיום רביעי, כו בחשוון תשע”ד, 30.10.13

הנחיות מלגאים – המכון הווטרינרי

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום 15/9/2013

מלגות לתלמידי תואר ראשון עד שלישי בתחומי האנרגיה, הגיאולוגיה והגיאופיסיקה של דלקים פוסיליים

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום 3.10.2013

מלגות מכון שטראוס לשנת 2013

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 1.9.2013

מלגות העמותה לניהול פרויקטים בישראל PMI

קול קורא

הגשת מועמדות עד ליום 24 באוקטובר 2013

למידע נוסף ניתן לפנות לאתר העמותה: www.pmi.org.il

תוכנית ניובאואר לדוקטורנטים מצטיינים במכון למחקרי ביטחון לאומי- 2014

קול קורא

תאריך אחרון להגשת בקשות 1.10.2013

קולות קוראים בתחום הגנת הסייבר ומחשוב מתקדם (מחקרים ומלגות) לשנת 2013

קול קורא להצעות מחקר, קול קורא למלגות לתואר שני ושלישי, טופס הגשה להצעות מחקר, טופס הגשה למלגה, הסכם תשתיות, הסכם מלגות, נהלי עבודה, מודעה לעיתונות

 המועד האחרון להגשת מועמדות למלגות- 22 בספטמבר2013, לא תתאפשרנה הגשת בקשות באיחור!