לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

קול קורא לקבלת מלגת מחייה לפוסט-דוקטורט בפסיכומטריקה בחו"ל

קול קורא

התאריך האחרון להגשת המועמדות: 15.03.2019

מלגות מכון חרוב להשתלמות פוסט דוקטורט - מחזור ח' - תש"פ

קול קורא

מועד אחרון להגשה:  20 בדצמבר 2018

The Frost Scholarship Programme (Israel) -MS.c students of Israeli universities

call

"קול קורא" חדש - מלגות מענק ות"ת לתלמידי דוקטורט בינלאומיים – תשע"ט – מחזור א'

מועד הגשה אחרון 17.12.2018

Application form

קול קורא

קול קורא להשתתפות בקבוצת חוקרים צעירים: אי שוויון, הדרה ועוני

קול קורא

מועד אחרון להגשה:  15.12.2018

מלגות הקרן על שם רחל וסלים בנין למדעי החיים ומדעים מדויקים תשע"ט

קול קורא, טופס בקשה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 29.11.2018

מלגות צ'ארלס קלור לתלמידי תואר שלישי בתחומי המדעים - לשנת תש"פ

קול קורא, טופס בקשה

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 27.12.2018

מלגות אדמס לשנת הלימודים תש"פ

קול קורא, טופס בקשה
ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 27.12.2018

קול קורא למלגות משולבות מתקציב פרוייקט מלג לבינלאומיות ותקציב חוקר עבור תלמידי בתר דוקטורט תשעט

 

חבר הסגל הקולט יגיש  את הטפסים החתומים והמסמכים הרלבנטיים  עד ליום 1.12.2018 שעה 12:00  אל  הגב' אוריין שטיינר מרכזת לשכת המשנה לרקטור  בדוא"ל

osteiner@univ.haifa.ac.il

 

קול קורא בעברית

קול קורא באנגלית

המלצה מובנית

קורות חיים מובנית

Joy Ventures - Post Doctorate Call for Research Proposals

 

CALL

Deadline for submitting applications: Dec 1st 2018

 

 

 

The Azrieli Foundation - Postdoctoral Fellowships for 2019-2020


Deadline: Tuesday November 27, 2018

Application: Directly to the foundation

Call and Regulations

The PBC Fellowship Program for Outstanding Chinese and Indian Post-Doctoral Fellows

 

Duration: 2 years 

Annual scholarship: 115,000 NIS including

5,000NIS for covering international travel expenses 

 20,500NIS(minimum)matching from the supervisor's resources 

Deadline: 11/11/2018

Call and Regulations in Hebrew

Call, Regulations and Application Form in English

BSF- Prof. R. Rahamimoff travel grants program for young scientists

קול קורא, טופס הגשה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 25.11.2018

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

קול קורא לתכנית הדוקטורנטים למצוינות וגיוון בנוירוביולוגיה - קרן אדמונד דה רוטשילד ואוניברסיטת חיפה

מצ"ב קול קורא

המועמדים מתבקשים להגיש את החומר לרשות ללימודים מתקדמים עד ליום 2.12.2018 לרשות ללימודים מתקדמים, קומה 25, בניין אשכול חדר 2504 (לידי מוריאל בורג).

 

Zuckerman 2019-2010 call for nomination for postdoctoral scholarships

שלום רב,

בשנה"ל תשע"ח הצטרפה האוניברסיטה לתכנית צוקרמן לקליטת תלמידי בתר-דוקטורט במקצועות ה-

 

Science Technology Engineering Math

 

התכנית מאפשרת  לחוקרים בעלי אזרחות קנדית ו/או אמריקאית  לשתף פעולה עם חוקרים באוניברסיטת חיפה  באמצעות גישה למימון בקנה מידה גדול

scholarship of $50,000 per academic year for up to two years, with $36,000 each year for living expenses and $14,000 each year for research ($10,000) and travel ($4,000) expenses

 

המחזור השני נפתח, מצ"ב "קול קורא" והנחיות להגשה:

 

http://zuckerman-scholars.org/postdoctoral-scholar-guidelines-2019-2020-academic-year

 נא העבירו במייל חוזר - srajuan@univ.haifa.ac.il  בקובץ סרוק  אחד עד ליום 2.12.2018 את הדוקומנטים הבאים בשפה האנגלית, (לפי הסדר הבא)

 

   • קורות חיים מקוצרים (עד 2 עמודים) ובהם מפורטים מאמרים בכתבי עת בדגש על היותם מעבר לכ"ע סולידיים ותחומיים- 
   • צילום תעודת הדוקטורט ומועד הענקתה
   • מכתב הסכמה מחוקר קולט שבו הוא מסכים לקלוט אותו  (עם הסבר קצר לגבי כתבי העת בהם התלמיד  מפרסם)
   • מכתב הסכמה עקרוני של ראש החוג על קליטת המועמד  בשנה"ל תש"פ כתלמיד בתר-דוקטורט
   • תקציר הצעת המחקר
   • מכתב המלצה מהמנחה הקולט
   • שני מכתבי המלצה נוספים מחברי סגל בכירים המכירים את המועמד, מחקריו וכישוריו
   • מכתב מועמד נפרד המתייחס למטרות הקריירה האקדמית של המועמד
   • מכתב מועמד נפרד המעיד על כישורי המנהיגות
   • מכתב מועמד המתייחס לכוונת חזרה לארה״ב/ קנדה בתום השהות כתלמיד בתר-דוקטורט בארץ

 

בברכה,

סיגלית

   

סיגלית רג'ואן | ראש מנהל הרשות ללימודים מתקדמים

            אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה | 3498838

            טל': 04-8240214 | פקס: 04-8240746 |נייד: 0528510019

         

Precision Medicine and BIRAX Ageing Conferences in London Travel grants available

קול קורא

מלגות פולברייט לחוקרי בתר-דוקטורט שנה אקדמית 2020/2019

מלגות פולברייט לחוקרי בתר-דוקטורט שנה אקדמית 2020/2019 (לארה"ב)

גובה המלגה הוא 47,500 $ לתקופה של 9–12 חודשים.

המלגות מיועדות לחוקרים מכל תחומי הידע למעט תחומים המושתתים על קשר קליני עם חולים או מטופלים.

לא יתקבלו בקשות ממועמדים שקיבלו תואר דוקטור לפני אוגוסט 2015.

מועד אחרון להגשת מועמדות הוא 1 בדצמבר 2018

קול קורא מכון שטראוס לשנת 2018

 

קול קורא מכון שטראוס לשנת 2018

-    המענקים מיועדים לתמיכה בסטודנטים לדוקטורט ומוסמך בקבוצות מחקר במוסדות להשכלה גבוהה, בבתי חולים ומכוני מחקר.

-     גובה המענק עד 50,000 ₪

-     המענקים יוענקו לסטודנטים העוסקים במחקר המראה את הקשר בין תזונה נבונה, רכיבי מזון, ובריאות (מחקר ניסיוני, קליני או אפידמיולוגי).

-     המענקים יוענקו לסטודנטים שמחקרם מבוצע ללא מימון מגופים אחרים בתעשייה.

-     המענקים מיועדים אך ורק למימון העסקה/מלגת קיום לסטודנטים העוסקים במחקר פעיל בתחום.

-     המענק הינו חד פעמי.

     מועד אחרון להגשה : 6.9.2018

קול קורא למלגות לתואר שני מחקרי לבני החברה הערבית-תשע"ט

קול קורא למלגות לתואר שני מחקרי לבני החברה הערבית-תשע"ט

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 15.10.2018

                 הגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של רשות ללימודים מתקדמים הוא מחייב את תלמידי אוניברסיטת חיפה

קול קורא

תקנון

טופס הגשה

The Rhodes Scholarships for Israel

The Rhodes Scholarship for Israel in partnership with Helen Diller
The Rhodes Scholarship for Israel, in conjunction with the Oxford-Tanenbaum-Israel Graduate Scholarship

 

Opening date: 1 June 2018
Closing date: Applications for Israel must be received by midnight, local time, 30 September 2018

מכון חרוב- סדנה בינלאומית לתלמידי דוקטורט בנושא ילדים נפגעי התעללות והזנחה

קול קורא

ניתן להגיש תקציר לא יאוחר מתאריך 23.8.2018

פרס קרן פזי לשנת 2018

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד 31.8.2018

מלגות ע"ש לוי אשכול לתלמידי המסלול הישיר לתואר שלישי ותלמידי שנה שנייה בתואר שני לשנת 2018

קול קורא, הנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 8.8.2018

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

מלגות לסטודנטים לתואר ראשון עד שלישי בתחומי האנרגיה, גיאולוגיה, וגיאופיסיקה של דלקים פוסיליים ומחצבים

קול קורא וטופס

ההגשה ברשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מיום חמישי, 9.8.2018

תחרות פרסי מחקר - מרכז מורשת בגין

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון, א' אלול תשע"ח, 12.8.2018

מלגות ע"ש מנחם בגין לתלמידי תואר שני, שלישי ופוסט-דוקטורט לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה לשנה"ל תשע"ט

קול קורא, הנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 12.9.2018

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

Young Scientists Summer Program

קול קורא

רישום לתוכנית 2019 יתקבל החל מ 1 באוקטובר 2018 ועד 11 בינואר 2019.