לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

Precision Medicine and BIRAX Ageing Conferences in London Travel grants available

The British Council is organising two academic UK-ISR conferences held in conjunction with the Call for Proposals on the first week of September at King’s College London:

 Conference on Precision Medicine and Ageing, 3-4 September 2018

 The first BIRAX Ageing Conference, 4-6 September 2018

The conferences will align with the priorities of our recent BIRAX Call for proposal and will provide ample opportunities for networking. For the conferences’ programmes and to register, please visit the conference's website.  

Please note that a limited number of travel grants are available for students, who are invited to submit poster abstracts through the conference's website the deadline is 15 July. 

קול קורא מס' 12/5.18 למלגות ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך לשנת 2018

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 14.6.2018

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

מלגות להשתתפות פעילה בכנס בינלאומי לסטודנטים לתואר שלישי בשלב ב' 2019

קול קורא, הנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 14.6.2018

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

פרס הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים ע"ש יוסף ורשלין ברדה לשנת תשע"ח

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 28.6.2018

מלגות ע"ש יצחק שמיר למשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2018

קול קורא, הנחיות

מועד אחרון להגשה: 28.6.2018

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

משגרירות יפן בישראל: תוכנית מלגת מחקר לבעלי תואר ראשון-שני

קול קורא, הנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 8.6.2018

מלגות אקדמיה-מגזר עסקי לקידום נשים במדע וטכנולוגיה לתלמידות תואר שני ושלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט ע"ש גולדה מאיר לשנת הלימודים תשע"ט

קול קורא, הנחיות

ההגשה ברשות ללימודים מתקדמים עד לתאריך 5.7.2018

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

הקרן הלאומית למחקר מדעי יישומי והנדסי (מי"ה) - קול קורא למלגות בתחום: המדע היישומי וההנדסי לתלמידי מסלול ישיר לתואר שלישי ותלמידי שנה שנייה בתואר שני ע"ש זאב ז'בוטינסקי לשנת 2018

קול קורא, הנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 31.7.2018

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

מלגות בתחום מדע יישומי והנדסי לתלמידות המסלול הישיר לתואר שלישי ותלמידי שנה שנייה בתואר שני ע"ש שולמית אלוני לשנת 2018

קול קורא, הנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 31.7.2018

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

תחרות המדע והחדשנות העולמית Falling Walls Lab 2018

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד 25.6.2018

יום עיון טרום נסיעה לסטודנטים ישראליים הנוסעים לארה"ב ללימודים אקדמיים

קול קורא

יום העיון יתקיים ביום רביעי 13.6 במרכז הכנסים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

מלגות ע"ש יצחק נבון לתלמידות תואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט המתגוררות בפריפריה חברתית-כלכלית לשנת הלימודים תשע"ט

קול קורא, נספח הגדרת פריפריה, הנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 28.6.2018

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

מלגות ע"ש אילן רמון לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2018

קול קורא, הנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 14.6.2018

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

קול קורא למלגות ע"ש צבי ינאי לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2018

קול קורא, הנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 28.6.2018

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

קול קורא למלגות ע"ש יובל נאמן לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2018

קול קורא, הנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 14.6.2018

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע"ר)- הגשת הצעות מחקר 2018

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 2.7.2018 בשעה 15:00

BSF- Prof. R. Rahamimoff travel grants program for young scientists

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 2.5.2018

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

The Creation of New States and Collapse of Old Empires- Workshop

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד 15.4.2018

מכון ז'בוטינסקי - מלגה לדוקטורט ופרסי לימודים

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד 15 ביוני 2018

מכון ויצמן למדע - תוכנית לאומית לפרסי מחקר בתר–דוקטוריאליים לקידום נשים במדע

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 1.5.2018

תכנית מלגות קרן צוקרמן לבתר-דוקטורט

קול קורא

מועד אחרון להגשת מועמדות הוארך לתאריך 1.6.2018

מלגות מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים להשתלמות בתר דוקטורט של חוקרים זרים בישראל תשע"ט – 2018-19

קול קורא עברית, קול קורא אנגלית

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום 25.2.2018

מלגת קרן ריגר 2018-2019

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 30.6.2018

מלגות ופרסים למחקר ולעבודות מצטיינות מטעם "חוג עמיתי קק"ל באוניברסיטת חיפה"

קול קורא, טופס בקשה
המועד האחרון להגשת הבקשה: 1 במאי 2018

קרן המלגות ע"ש פאלק – לסטודנטים עיוורים ולקויי ראייה

קול קורא

ניתן להגיש בקשות לא יאוחר מתאריך 28.2.2018

PhD Fellowships HCGES

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 1.6.2018

מלגת מחייה לפוסט-דוקטורט בפסיכומטריקה בחו"ל

קול קורא

התאריך האחרון להגשת המועמדות הוארך עד 15.5.2018

מכון וולטר ליבך לחינוך לדו קיום יהודי ערבי- מענק על עבודות תזה או דוקטורט

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 1.2.2018

מלגות משרד המדע בתחום המדע היישומי וההנדסי לתלמידי תואר שלישי ע"ש זאב ז'בוטינסקי לשנת 2018

קול קורא, הנחיות

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

מלגות פרס דן דוד לדוקטורנטים ובתר-דוקטורים מצטיינים לשנת 2018

קול קורא

תאריך אחרון להגשה: 10.3.2018

הגשת עבודות מחקר לתחרות פרסי האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה

קול קורא

המועד האחרון להגשת החומר - 13/4/2018

מלגות עמיתי אייסף לדוקטורט ובתר דוקטורט בחו"ל 2018-2019

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד 27.2.2018

מלגות קרן וולף תשע"ח

קול קורא, טופס

ניתן להגיש מועמדות עד יום ראשון 4.2.2018

מלגה להשתלמות פוסט-דוקטורט בתחום מדעי החיים בחו"ל

מכתב, קול קורא

ההרשמה תתבצע אונליין בין התאריכים 14/1/18-14/3/18

 

מלגות בתר-דוקטורט של המרכז לחקר ההיסטוריה של הים התיכון לשנה"ל תשע"ח

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד 15.3.2018

מלגות לימודים מטעם ממשלת North Rhine-Westphalia

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 28.2.2018

מלגה לקורס קיץ בתחום הביומטריה לתלמידי תואר שני

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד 18.1.2018

 

מלגת ורנר אוטו לסטודנטיות ערביות מצטיינות לתארים מתקדמים- תשע"ח

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 15.2.2018

מלגת קרן ריגר 2018-2019

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 30.6.2018

מלגה ע"ש פרופ' פטרישה ואן-הורן ז"ל, לשנת 2018

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 17.12.2017

Combined Weizmann – Abroad Postdoctoral Program for Advancing Women in Science

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 15.4.2018

מלגת האגודה הישראלית ללימודים קנדיים ע"ש אריה שחר

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 22.2.2018

מכון וולטר ליבך לחינוך לדו קיום יהודי ערבי- מענק על עבודות תזה או דוקטורט

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 1.2.2018

מלגות מכון חרוב להשתלמויות בתר - דוקטור תשע"ט

קול קורא, טופס

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 15.12.2017

קול קורא למלגה מטעם "עמותת מוסד הבית הנוצרי" לסטודנטים לתואר ראשון ושני באוניברסיטת חיפה, בני מיעוטים (נוצרים ומוסלמים) תושבי קבע חיפה

קול קורא וטופס

ניתן להגיש עד 10.12.2017

מלגות צ'ארלס קלור לתלמידי תואר שלישי בתחומי המדעים - לשנת תשע"ט

קול קורא, טופס

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 31.12.2017

BSF- Prof. R. Rahamimoff travel grants program for young scientists

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 30.11.2017

ההגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

מלגות הקרן על שם רחל וסלים בנין למדעי החיים ומדעים מדויקים תשע"ח

קול קורא, טופס בקשה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 23.11.2017

משרד התיירות- קול קורא להזמנת הצעות מחקר מסטודנטים הלומדים במוסדות אקדמיים מוכרים בשנת 2017, מכרז 25/2017

קול קורא

ההצעות תוגשנה עד יום עד ליום שני כ"ג בכסלו  11/12/2017 בשעה 12:00

לתשומת ליבכם- את נספח א' יש להחתים אצל סיגלית רג'ואן, ברשות ללימודים מתקדמים (יש לתאם מראש ומבעוד מועד עם דליה 04-8240244)

מלגות "קרן ענבר" לשנת 2018

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 18.1.2018

מלגות של ארגון יוצאי מרכז אירופה

קול קורא

ניתן להגיש עד תאריך 14.12.2017

הקונסוליה הכללית של מדינת ישראל בהונג קונג - תכנית מלגות ללימודי דוקטורט

קול קורא

מועד הרישום האחרון הינו 1 בדצמבר 2017.

מלגות עמיתי מרטין בובר לפוסט דוקטורט תשע"ט 2018-2018

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 23.11.2017

מלגות לתלמידי תואר שני מחקרי לבני החברה הערבית– מחזור ה' לשנים תשע"ח-תשע"ט

קול קורא, טופס בקשה, תקנון והנחיות

ניתן להגיש מועמדות למלגה לא יאוחר מיום חמישי 15.10.2017

מלגות העמותה לקידום החינוך בת"א יפו לסטודנטים בוגרי העמותה ותושבי דרום ת"א יפו

קול קורא

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 30.9.2017

הלוואות קרן לוס אנג'לס

קול קורא, טופס בקשה לקרן, טופס בדיקת נזקקות

להלן מועדי הגשת הבקשה להלוואה:
1 . החל מתחילת שנת הלימודים ועד ה- 15 בדצמבר.
2 . החל מה - 16 בדצמבר ועד ה - 15 בפברואר.
3 . החל מה - 16 בפברואר ועד ה - 1 במאי.

מלגת מחייה ללימודי דוקטורט בפסיכומטריקה בחו"ל

קול קורא

התאריך האחרון להגשת המועמדות הוא  10.11.2017

 

מלגות נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית לדוקטורנטים מצטיינים בנושא ״ריבון, ריבונות ושלום״

קול קורא, תקנון, טופס מועמדות, כתב התחייבות, אישור המוסד

לתשומת ליבכם- את אישור המוסד יש להחתים אצל סיגלית רג'ואן ברשות ללימודים מתקדמים (יש לתאם מראש עם דליה 04-8240244)

ניתן להגיש ללשכת נשיא המדינה עד יום שלישי, י״א בחשון תשע"ח 31/10/2017

שגרירות בריטניה- מלגת בלווטניק לפוסט דוקטורט באוניברסיטת קיימברידג' למדענים ישראלים

קול קורא 

להגשה עד 22.10.2017

מלגות ע"ש אילן רמון לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת תשע"ח

קול קורא, הנחיות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 8.10.2017.

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.