לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

מלגות מקרנות חיצוניות

מידי שנה מוענקים פרסים, מענקים ומלגות לסטודנטים הלומדים לתואר שני ושלישי וזאת, בנוסף למלגות הרגילות.

הפרסים והמלגות מוענקים ממשרדי ממשלה שונים ומקרנות ציבוריות בארץ ובחו"ל המכירים בחשיבות קידום ההשכלה הגבוהה בקרב סטודנטים לתארים מתקדמים.

הרשות ללימודים מתקדמים מפרסמת "קולות קוראים" במסגרת החוגים והיחידות האקדמיות הרלוונטיות.

לברורים יש לפנות
לגב' סיגלית רג'ואן
ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים
srajuan@univ.haifa.ac.il
טל': 04-8240214 (פנימי: 2214)