לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

טפסים

מענק השתתפות בכנס - ניתן להגיש בין התאריכים 22.10.2017-8.6.2018 (פתיחה וסגירת שנה"ל תשע"ח),לתלמידי שנה א'-ד' בלבד

מענק פרסום מאמר - ניתן להגיש בין התאריכים 22.10.2017-8.6.2018 (פתיחה וסגירת שנה"ל תשע"ח),לתלמידי שנה א'-ד' בלבד

מלגת עידוד מחקר - ניתן להגיש בין התאריכים 22.10.2017-8.6.2018 (פתיחה וסגירת שנה"ל תשע"ח), לתלמידי שנה א'-ג' בעלי הצעת מחקר מאושרת בלבד

טופס בקשה למלגת נשיא למסלול ישיר תשע"ט

טופס בקשה למלגת הצטיינות לדוקטורט תשע"ט

טופס המלצה מובנה

קורות חיים בעברית

קורות חיים באנגלית