לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

מלגות לתלמידי תואר שלישי

אוניברסיטת חיפה חרטה על דגלה את קידום הלימודים המתקדמים. במסגרת מדיניות זו, שוקדת האוניברסיטה להעמיק את מערכת המלגות שניתנות לתלמידי התארים המתקדמים. הרשות ללימודים מתקדמים מפתחת "סלי תמיכה" מגוונים, המיועדים לתלמידים מצטיינים, אשר מגלים מחויבות למחקר והמוכנים להשקיע את מלוא זמנם ללימודים.

הזכאות למלגה נקבעת על-פי מצוינות, הישגים אקדמיים, תקינות אקדמית ומנהלית וקצב הלימודים. הסטודנט חייב לענות על הקריטריונים המופיעים בתקנון מלגות, לקבל את המלצת החוג ואישור הרשות ללימודים מתקדמים.

בכל שנת לימודים ייתכנו שינויים בקריטריונים להענקת המלגות השונות אשר יפורסמו בעוד מועד. מלגת ההשתלמות לתלמידי תואר שלישי תינתנה על-פי הקריטריונים לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים מיום תחילת הלימודים.

ראש מדור מלגות ותמיכות
גב' מוריאל בורג
טלפון: 04-8249716 (פנימי: 3716)
בנין אשכול, קומה 25, חדר 2504
E-mail:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.