לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

פרס הרקטור ופרס הדיקן ללימודים מתקדמים ע"ש פרופ' יוחנן הופמן ז"ל לעבודות גמר מחקריות (תיזות) מצטיינות

פרס הרקטור ל"מצטיין האוניברסיטה בלימודי התואר השני" לתלמיד אשר עבודת הגמר המחקרית שלו תבחר כעבודה המצטיינת בשנת קבלת הפרס (פרס ראשון).
פרס הדיקן ללימודים מתקדמים ע"ש פרופ' יוחנן הופמן ז"ל מוענק על-ידי הדיקן ללימודים מתקדמים לתלמיד אשר עבודת הגמר המחקרית שלו תבחר כעבודת הגמר המצטיינת בשנת קבלת הפרס (פרס שני).

בנוסף, יוענק ציון לשבח לסטודנט אחד מכל פקולטה, שתלמידיה לא זכו באחד הפרסים (פרס הרקטור / פרס הדיקן ללימודים מתקדמים).

גובה הפרסים:
פרס הרקטור הינו גבוה מפרס הדיקן ללימודים מתקדמים.
ייקבע מראש בכל שנה על-ידי הרקטור והדיקן ללימודים מתקדמים בהתאם לאפשרויות
התקציביות.

ניתן לעיין בקריטריונים להגשת המועמדות והליך הבחירה בתקנון המלגות המלא .