לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

מלגות

הרשות ללימודים מתקדמים אחראית על הטיפול בכל סוגי המלגות לתלמידי התארים המתקדמים.
המלגות מוצעות לפי מגוון קריטריונים ומורכבות הן ממימון פנימי של המוסד עצמו והן מקרנות גופים חיצוניים שונים.
הרשות מפיצה את המידע אודות כל מלגה לתלמידי התואר השני והשלישי ולגופים האקדמיים והמנהליים, באמצעות פרסום בדרכים המקובלות (עיתונות, שנתון, לוחות מודעות ואינטרנט).
ערוצי הפרסום נקבעים על-ידי הרשות ללימודים מתקדמים לפי סוג המלגה והעניין. בכל פרסום מלגה מפורט התיהלוך ויש תשובות לשאלות כגון: למי היא מיועדת, מהם הקריטריונים, סכומי המלגה, מועד אחרון להגשה, מי מוסמך להמליץ על התלמידים, מי מוסמך לדון בבקשות ומי מוסמך לאשר את המלגות.
כל מלגה מוענקת לאחר בדיקה קפדנית של התקינות האקדמית של המועמד, עמידה בקריטריונים על פי סוג מלגה ובהסתמך על האפשרויות התקציביות של המוסד.
מדור מלגות ותמיכות ברשות ללימודים מתקדמים מטפל בניתוב, תיעוד והקצאת המלגות.