לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

תכניות לתואר שלישי מתקיימות בחוגים הבאים:

הפקולטה למדעי הרוח
ארכיאולוגיה, היסטוריה כללית, היסטוריה של המזרח התיכון, תולדות ישראל, לימודי ארץ ישראל, לשון עברית, מקרא, ספרות עברית והשוואתית, פילוסופיה, ציוויליזציות ימיות, שפה וספרות אנגלית, שפה וספרות ערבית, תולדות האמנות, לימודי אסיה

הפקולטה למדעי החברה
ביה"ס למדעי המדינה, גיאוגרפיה ולימודי סביבה, כלכלה, מדעי המחשב, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, סטטיסטיקה, פסיכולוגיה, תקשורת, מערכות מידע

הפקולטה למדעי הטבע
מתמטיקה, ביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, חוג סגול לנוירוביולוגיה, מדעים גיאו-ימיים, ביולוגיה ימית, ביולוגיה של האדם

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
ביה"ס לעבודה סוציאלית, ביה"ס לבריאות הציבור, גרונטולוגיה-מדעי הזיקנה, ריפוי בעיסוק, סיעוד ע"ש שריל ספנסר, בריאות נפש קהילתית

הפקולטה למשפטים

הפקולטה לחינוך
ייעוץ והתפתחות האדם, למידה הוראה והדרכה, מנהיגות ומדיניות בחינוך, חינוך מיוחד, לקויות למידה, חינוך מתמטי

הפקולטה לניהול

מינהל עסקים, ניהול מידע וידע , ניהול משאבי טבע וסביבה

לימודי דוקטורט במסגרת הוועדה הכלל אוניברסיטאית
במקרים מיוחדים ניתן להגיש בקשה להתקבל ללימודי תואר שלישי בתחומים שבהם אין מקיימים לימודים חוגיים לתואר שלישי או בנושאים בין-תחומיים. הבקשה תוגש ישירות אל הרשות ללימודים מתקדמים. הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר, המשמשת במקרים אלו כוועדת דוקטורט חוגית, מוסמכת לאשר את הקבלה של המועמדים למסלול זה, את המנחה/ים של עבודת הדוקטור, את מהלך הלימודים והמחקר, את שופטי עבודת הדוקטור ואת הזכאות לתואר (ראה תנאי קבלה ואופן הרשמה).