דוגמה לכתיבת עבודת מחקר

רצ"ב חוברת המשמשת כדוגמה לכתיבת עבודת מחקר בתחומי מדעי החברה שנכתבה ע"י פרופ' יואב לביא.

תוכלו להעזר בה בנוסף להנחיות הכתיבה של הרשות ללימודים מתקדמים:  http://research.haifa.ac.il/~lavee/research_writing.htm