לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

דוגמה לכתיבת עבודת מחקר

רצ"ב חוברת המשמשת כדוגמה לכתיבת עבודת מחקר בתחומי מדעי החברה שנכתבה ע"י פרופ' יואב לביא.

תוכלו להעזר בה בנוסף להנחיות הכתיבה של הרשות ללימודים מתקדמים:  http://research.haifa.ac.il/~lavee/research_writing.htm