צוות הרשות

דיקן
פרופ' לילי אורלנד-ברק
טל' 04-8240109

ראש מינהל
גב' סיגלית רג'ואן
srajuan@univ.haifa.ac.il
טל' 04-8240214 (פנימי 52214)

ראש לשכת דיקן ומתאמת תכניות לימודים בינ"ל
גב' לורנס אמר
claurence@univ.haifa.ac.il
טל' 04-8240109 (פנימי 52109)

מרכזת הרשות ללימודים מתקדמים ולשכת ראש המנהל
גב' דליה גלזר- גרשמן
gdalia@univ.haifa.ac.il
טל': 04-8240244 (פנימי 52244)

ראש מדור לימודי תואר שני
גב' גילי פרידמן
gilif@univ.haifa.ac.il
טל': 04-8249061 (פנימי 53061)

 

ראש מדור לימודי תואר שלישי
גב' טל וינטמן-נמירובסקי
twintman@univ.haifa.ac.il
טל': 04-8240552 (פנימי 52552)

 

מרכזת קידום מחקר, מלגות ומענקים
גב' מיכל זך
E-mail: mzach@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249258 (פנימי 53258)

 

אחראית בתר דוקטורנטים ופרויקטים
גב' סוזן אמינפור
saminpu1@univ.haifa.ac.il
טל': 04-6647936 (פנימי 57136)
חדר 1015, מגדל אשכול

 

בתר דוקטורנטים ופרויקטים
מר עשהאל ויסמן
wasael@univ.haifa.ac.il
טל: 04-8240189 (פנימי 52189)

 

ראש מדור מלגות ותמיכות לתואר שלישי
גב' מוריאל בורג
mburg@univ.haifa.ac.il
טל': 04-8249716 (פנימי 53716)

 

ראש מדור מלגות ותמיכות לתואר שני
גב' ציפי ויגודה - גליל
tvigoda@univ.haifa.ac.il
טל': 04-8249162 (פנימי 53162)
בניין אשכול, קומה 25

 

מנתח מידע ומדדים
מר עיד רוחאנא
arohana@univ.haifa.ac.il
חדר 1017, בניין אשכול
טל: 04-8288983 (פנימי 58983)