לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

צוות הרשות

דיקן

פרופ' לילי אורלנד-ברק

טל' 04-8240109

 

ראש מינהל

גב' סיגלית רג'ואן

srajuan@univ.haifa.ac.il
טל' 04-8240214 (פנימי 2214)

 
ראש לשכת דיקן ומתאמת תכניות לימודים בינ"ל
גב' לורנס אמר
claurence@univ.haifa.ac.il
טל' 04-8240109 (פנימי 2109)

 

מרכזת הרשות ללימודים מתקדמים ולשכת ראש המנהל
גב' דליה גלזר- גרשמן
gdalia@univ.haifa.ac.il
טל': 04-8240244
(פנימי 2244)

ראש מדור לימודי תואר שני
גב' גילי פרידמן
gilif@univ.haifa.ac.il

טל': 04-8249061 (פנימי 3061)

ראש מדור לימודי תואר שלישי
גב' טל וינטמן-נמירובסקי
twintman@univ.haifa.ac.il
טל
': 04-8240552 (פנימי 2552)

מרכזת קידום מחקר, מלגות ומענקים
גב' מיכל זך
E-mail: mzach@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249258 (פנימי 3258)

אחראית בתר דוקטורנטים ופרויקטים
גב' סוזן אמינפור
saminpu1@univ.haifa.ac.il
טל': 04-6647936 (פנימי 7136)

בתר דוקטורנטים ופרויקטים

מר עשהאל ויסמן

wasael@univ.haifa.ac.il
טל: 04-8240189 (פנימי 2189)

 

 

ראש מדור מלגות ותמיכות לתואר שלישי
גב' מוריאל בורג
mburg@univ.haifa.ac.il
טל': 04-8249716 (
פנימי 3716)

ראש מדור מלגות ותמיכות לתואר שני
גב' ציפי ויגודה - גליל
tvigoda@univ.haifa.ac.il
טל': 04-8249162
(פנימי 3162)

הרשות ללימודים מתקדמים
אוניברסיטת חיפה
בניין אשכול, קומה 25
חיפה 3498838
טלפון: 04-8240109
פקס: 04-8240746