לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

סדנה לתלמידי מחקר מתקדמים האקדמיה הצעירה

קול קורא

מועד אחרון להגשה 1 במרץ 2019