לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

ברכת נשיא רקטור ודיקן לימודים מתקדמים - טקס דוקטורט תשע"ח

ברכה