לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

פרויקט מעברים

פרויקט "מעברים" – קבוצת דיון לדוקטורנטים מתקדמים ולפוסטדוקטורנטים אשר מחפשים תמיכה ועצה בדרך לסיום הדוקטורט וממנו לפוסט דוקטורט ובחזרה לארץ.

אודות הרשות

הרשות ללימודים מתקדמים אחראית בפני סנאט האוניברסיטה והרקטור על לימודי התואר השני והשלישי.
היא אחראית לקביעת דרישות הקבלה ללימודי תואר שני ושלישי בפקולטות ובבתי-הספר, לפתיחת חוגי לימוד ומסלולים חדשים לתארים מתקדמים ולקביעת סטנדרטים אקדמיים למתן תואר שני ושלישי.
הרשות מפקחת על ביצוע התקנונים והנהלים הנוגעים לתארים המתקדמים הלכה למעשה.
הרשות מופקדת על חלוקת מלגות ומענקי מחקר לתלמידים ומסייעת במימון הוצאות הקשורות בביצוע פרויקטים ועבודות מחקר.
בראש הרשות ללימודים מתקדמים עומד הדיקן ללימודים מתקדמים הנבחר על-ידי הסנאט, בהמלצת הרקטור.