לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

מוסמכי אוניברסיטת חיפה, מחזור 49, שנה״ל תשע״ו

הרשות ללימודים מתקדמים מברכת את מקבלי התואר מוסמך לשנה"ל תשע"ו

להורדת קובץ מקבלי התואר