לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

טקס הענקת תואר מוסמך האוניברסיטה תשע"ו

יום ראשון 26.6.2016- הפקולטה למדעי הרוח, הפקולטה לחינוך, הפקולטה לניהול

הזמנה

חדר חלוקת גלימות ותעודות

 

יום שני 27.6.2016- הפקולטה למדעי החברה, הפקולטה למדעי הטבע

הזמנה

חדר חלוקת גלימות ותעודות

 

יום שלישי 28.6.2016- הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, הפקולטה למשפטים

הזמנה

חדר חלוקת גלימות ותעודות