לוגו הרשות ללימודים מתקדמים

University of Haifa logo

שת"פ חדשני עם ספריית הטכניון

עפ"י  ההסכם עם הטכניון השרות של אספקת ספרים ומאמרים פתוח לכל תלמידי המחקר (מוסמך ודוקטורט)

 מדובר באספקה מהירה של ספרים ומאמרים מאוסף ספריית הטכניון, ללא עלות ובכפוף לעקרון השימוש ההוגן.

 שירות זה הינו במסגרת יוזמה חדשה לשיתוף פעולה בין אוניברסיטת חיפה לטכניון, שהתקבלה בין נשיאי שני המוסדות.

 לביצוע ההזמנה יש למלא טופס הזמנה באתר הספרייה (לאחר הזדהות) או לשלוח את פרטי ההזמנה בדוא"ל: ill@univ.haifa.ac.il

מאמרים יישלחו כקובצי PDF בדוא"ל. ספרים יושאלו לשישה שבועות.

ניתן למצוא פרטים מלאים על השירות באתר.

הספריה מתחייבת לטפל בהזמנות במהירות האפשרית.

אודות הרשות

הרשות ללימודים מתקדמים אחראית בפני סנאט האוניברסיטה והרקטור על לימודי התואר השני והשלישי.
היא אחראית לקביעת דרישות הקבלה ללימודי תואר שני ושלישי בפקולטות ובבתי-הספר, לפתיחת חוגי לימוד ומסלולים חדשים לתארים מתקדמים ולקביעת סטנדרטים אקדמיים למתן תואר שני ושלישי.
הרשות מפקחת על ביצוע התקנונים והנהלים הנוגעים לתארים המתקדמים הלכה למעשה.
הרשות מופקדת על חלוקת מלגות ומענקי מחקר לתלמידים ומסייעת במימון הוצאות הקשורות בביצוע פרויקטים ועבודות מחקר.
בראש הרשות ללימודים מתקדמים עומד הדיקן ללימודים מתקדמים הנבחר על-ידי הסנאט, בהמלצת הרקטור.